Usługi

Analiza dostępności transportowej obiektów oraz przygotowanie strategii zmian i planów mobilności

Analiza dostępności transportowej obiektów, badania ankietowe preferencji przemieszczania się osób, opracowanie wyników oraz przygotowanie strategii zmian w sposobie podróżowania osób, przygotowanie planów mobilności.

Słowa kluczowe: logistyka, analiza dostępności, strategia zmian mobilności, plany mobilności

Badania symulacyjne - manewrowanie statkami morskimi

Badania symulacyjne - manewrowanie różnymi typami statków morskich

Słowa kluczowe: okrętownictwo, transport, badania symulacyjne, manewrowanie, cumowanie, kotwiczenie, holowanie, pilotaż.

Badania symulacyjne wypadków morskich

Analizy nawigacyjne, morskie zastosowanie technologii GIS, zagospodarowanie przestrzenne, elektroniczne mapy nawigacyjne, ECDIS, badania w zakresie inżynierii ruchu morskiego

Słowa kluczowe: nawigacja morska, geodezja i kartografia GIS, ECDIS, geomatyka, telematyka transportu, transport, bezpieczeństwo nawigacyjne; MET, STCW

Badania symulacyjne wypadków morskich (ruch morski)

Systemy kontroli ruchu statków, monitorowanie ruchu morskiego, badania w zakresie inżynierii ruchu morskiego

Słowa kluczowe: transport, nawigacja morska, urządzenia nawigacyjne, radary, ARPA, VTS, symulatory nawigacyjno-radarowe

Badania właściwości obiektów technicznych i procesów technologicznych

Badania właściwości obiektów technicznych i procesów technologicznych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Słowa kluczowe: pomiary, sterowanie, testowanie obiektów i procesów

Strony