Wprowadzenie do morskiej energetyki wiatrowej

Wprowadzenie do MEW

Termin
13-15.05.2024

Czas trwania
3 dni

Tryb
stacjonarny

Cena
2.690zł

Miejsce
Uniwersytet Morski w Gdyni

O szkoleniu

W firmach sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) obserwować można rosnące zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą angażowani do realizacji projektów budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Potrzeby kadrowe branży MEW dają osobom posiadającym wiedzę zakresie morskiej energetyki wiatrowej okazję otrzymania atrakcyjnego zatrudnienia.

Celem szkolenia „Wprowadzenie do Morskiej Energetyki Wiatrowej” jest przygotowanie uczestników do podjęcia aktywności zawodowej w sektorze MEW. Trzydniowy intensywny warsztat pozwoli uzyskać kompleksową wiedzę o najważniejszych elementach morskiej energetyki wiatrowej i ich wzajemnych powiązaniach.

Szkolenie obejmuje praktyczne informacje o funkcjonowaniu sektora, jego uwarunkowaniach ekonomicznych, politycznych, prawnych, rynkowych i organizacyjnych, a także kompendium wiedzy technologicznej i zarządczej związanej z cyklem życia morskiej farmy wiatrowej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób poszukujących nowych możliwości zatrudnienia w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej oraz dla osób pracujących w branżach pokrewnych i instytucjach otoczenia sektora offshore wind. Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przez inżynierów i techników różnych specjalności, specjalistów ds. logistyki i zakupów, prawników, konsultantów, menedżerów, pracowników instytucji sektora publicznego oraz pracowników akademickich, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu. Od uczestników nie jest wymagana wiedza techniczna, ani doświadczenie w branży morskiej energetyki wiatrowej.

Czas trwania

3 dni (27 godzin zajęciowych)

Miejsce

Uniwersytet Morski w Gdyni

Termin

13-15 maja 2024

Zakres

Dzień I

8.30-10.00 - dr Tomasz Harackiewicz

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Rola morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w transformacji energetycznej  
  • Przegląd historii i rozwoju MEW
  • Zalety i wady MEW
 3. Rola MEW w gospodarce 
  • interesariusze projektów morskich farm wiatrowych
  • aspekty środowiskowe MFW
 4. MEW a społeczeństwo
  • znaczenie MEW dla gospodarki lokalnej i narodowej 
  • Miejsce MEW w planach strategicznych UE i Polski

10.15-16.30 - Jakub Budzyński

 1. MEW na świecie
  • Stan aktualny
  • Prognozy rozwoju
 2. MEW w Europie
  • Stan aktualny
  • Prognozy rozwoju
 3. MEW w Polsce
  • Potencjał Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej
  • Plany rozwoju MEW w Polsce
  • Aktualny stan zaawansowania projektów polskich farm wiatrowych
  • Regulacja prawne sektora MEW w Polsce
  • Local content

Dzień II

08.30-13.00 - Marcin Sowiński

 1. Cykl życia morskiej farmy wiatrowej 
  • Planowanie i rozwój
  • Prefabrykacja
  • Budowa i podłączenie do sieci
  • Działalność operacyjna i serwis
  • Demontaż i utylizacja
 2. Planowanie i przygotowanie budowy farmy wiatrowej
  • Optymalna lokalizacja 
  • Pozyskiwanie pozwoleń na farmy wiatrowe
  • Przygotowanie inwestycji
  • Organizacja łańcucha dostaw i strategie zakupowe

13.30-16.30 - Michał Łatacz

 1. Wiatr jako źródło energii – technologia produkcji energii z farm wiatrowych 
  • Pomiar zasobów wiatrowych
  • Proces produkcji energii
  • Elementy składowe farmy wiatrowej
 2. Produkcja elementów farm wiatrowych i ich instalacja
  • Kluczowe elementy konstrukcyjne farm wiatrowych (fundamenty, wieże, łopaty wirnika, turbiny, układy mechaniczne)
  • Typowe rozwiązania technologiczne i ich dostawcy
  • Kable i podstacje
  • Połączenie farm morskich z systemem energetycznym
  • Proces i logistyka instalacji farm wiatrowych

Dzień III 

08.30-16.30 - Łukasz Sikorski

 1. Działalność operacyjna i obsługa farm wiatrowych
  • Zaplecze logistyczne i serwisowe farm wiatrowych
  • Zarządzanie obsługą farm wiatrowych
 2. Zarządzanie ryzykiem w projektach budowy oraz w funkcjonowaniu farm wiatrowych
  • Kluczowe czynniki ryzyka
  • Interface management
  • Zarządzanie bezpieczeństwem na farmach wiatrowych
  • Standardy i certyfikacje
 3. Przychody i koszty farm wiatrowych
  • Struktura kosztów w cyklu życia farmy wiatrowej
  • Przychody farm wiatrowych
 4. Trendy technologiczne i innowacje w MEW
  • Postęp technologii i perspektywy jej rozwoju 
  • Badania i rozwój jako sposób redukcji kosztów

Prowadzący

 

Partner Merytoryczny

PTMEW

Kontakt

dr Tomasz Harackiewicz
Zastępca Dyrektora
Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
Uniwersytet Morski w Gdyni
+48 602 494 388
t.harackiewiczatau.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki