Nawiąż współpracę B+R z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na rozwój wielu dziedzin gospodarki kraju i Europy. Prowadzone prace B+R są zgodne z wieloma priorytetowymi kierunkami badań w ramach Inteligentnych Specjalizacji Regionów oraz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 
 
Zapraszamy do zapoznania się wykazem obszarów badań uczelni zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionów oraz naszą ofertą współpracy:

Współpraca na zasadach partnerstwa 

Posiadamy doświadczenie w realizowaniu projektów w formie partnerstwa. Chętnie angażujemy się w projekty wpisujące się w  obszary badawcze wydziałów Uniwersytetu Morskiego. Jeżeli poszukują państwa partnera do projektu to zapraszamy do kontaktu.  

Współpraca w formie podwykonawstwa

Posiadamy doświadczenie w realizowaniu badań na zlecenie firm zewnętrznych. Wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu Morskiego w Gdyni posiadają status naukowy „B” oceny parametrycznej. Uczelnia jest odpowiednią jednostką do realizowania zadań w ramach podwykonawstwa w: Krajowych Programach Operacyjnych POIR, Regionalnych Programach Operacyjnych oraz działania Bon na Innowacje  realizowanego przez PARP.
 
Podmioty zainteresowane zleceniem podwykonawstwa na realizację usług B+R zapraszamy do współpracy.

Opracowanie Opinii o innowacyjności 

Na zlecenie Państwa przygotowujemy Opinię o innowacyjności dla przedstawionej technologii. Nasi eksperci dokonują niezależnej oceny planowanego do wdrożenia rozwiązania pod względem innowacyjności na skalę świata, Europy i Regionu.
 
W celu zlecenia przygotowania opinii prosimy o kontakt e-mailowy lub przesłać formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z umową o poufności.
 
 
Dane kontaktowe:
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni