Wydarzenia bieżące

fot. Zbiory Sali Tradycji UMG

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,  gdyż to właśnie w tym roku przypada 100. rocznica utworzenia Uczelni, której dzieje zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący Szkołę Morską.

W prestiżowym gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie znaleźli się badacze z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, profesor UMG, prorektor ds. współpracy i rozwoju oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, dziekan Wydziału Elektrycznego UMG.

Ruszają zgłoszenia w ramach I Etapu – Preselekcji stanowiącego odpowiedz na oczekiwania sprecyzowane przez Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań oraz wymagania programu Inkubator Innowacyjności 4.0 ustanowionego przez MNiSW. 

W dniu 5 listopada 2020 roku Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
H.Szreder 20.08.2020