Wydarzenia bieżące

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące na zajęciach z fizyki.

W dniu 3.02.2020 rozpoczęły się w bieżącym roku cykliczne zajęcia edukacyjne dla uczniów I ALO w ramach podpisanych umów z Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Wydziałem Mechanicznym. Uczniowie II klasy o profilu matematyczno-fizycznym zapoznali się z laboratorium Katedry Fizyki, zostali przeszkoleni z BHP i Ppoż., a następnie wykonali doświadczenie w ramach warsztatów edukacyjnych z fizyki. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, opracowali wyniki z wykorzystaniem programu komputerowego graficznej analizy danych i sporządzili sprawozdania.

Od 1 października 2019 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przebywały cztery studentki z wymiany z Shanghai Maritime University po raz pierwszy w historii współpracy obu uczelni. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 podjęły jednosemestralne studia na Wydziale Elektrycznym i na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Kampania Dziewczyny na Politechniki to pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea projektu narodziła się w roku 2006. Od tamtego czasu popularność uczelni technicznych wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych znacznie wzrosła.

Trwa III etap Konkursu Grantowego „Kierunek Port – morze możliwości”, w ramach którego Zespoły studentów wraz z opiekunami merytorycznymi tj. KN ISTL Młodzi Portowcy z dr inż. Adamem Kaizer (Wydz. Nawigacyjny) oraz Seanovation z mgr inż. Mirosławem Tyliszczak (Wydz. Mechaniczny) urzeczywistniają swoje innowacyjne projekty badawcze.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018