Wydarzenia bieżące

W dniu 22 sierpnia JM Rektor prof. Janusz Zarębski spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych i Konwentu Morskiego.

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Utworzenie Centrum Transferu Technologii, to jedno z zadań jakie zaplanowano w projekcie, który Uniwersytet Morski w Gdyni ma realizować od września 2020 roku, w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Trwa III etap Konkursu Grantowego „Kierunek Port – morze możliwości”, w ramach którego zespoły studentów wraz z opiekunami merytorycznymi tj. KN ISTL Młodzi Portowcy z dr inż. Adamem Kaizer (Wydział Nawigacyjny) oraz Seanovation z mgr inż. Mirosławem Tyliszczak (Wydział Mechaniczny) urzeczywistniają swoje innowacyjne projekty badawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi rezultatami badań prowadzonych przez Zespoły finalistów.

W dniu 30 lipca 2020 roku na holu głównym przy auli im. T. Meissnera, w miejscu mapy z podróżami Daru Młodzieży, zostały zamontowane dwie nowe tablice - tablica z pocztem dyrektorów i rektorów uczelni oraz z pocztem doktorów honoris causa.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
H.Szreder 20.08.2020