Wydarzenia bieżące

Fragment żagla z Rejsu, list od Papieża i wyjątkowe zdjęcia z zakończonego 28 marca 2019 roku Rejsu Niepodległości można obejrzeć w albumie „Podróż Daru Młodzieży dookoła świata”, który jest już w sprzedaży.

Była to druga podróż Daru Młodzieży dookoła świata.

On Saturday, 5th of October, there was an official inauguration of academic year 2019/2020 for Gdynia Maritime University. The ceremony took place on the south pier in Gdynia, in front of “Dar Młodzieży” ship. The inauguration has been preceded by the Holy Mass celebrated at Portowa 2 church in Gdynia. When the church ceremony finished, all the participants, including students, professors and university employees marched to Kościuszki Square.

Porozumienie o współpracy z firmą Graal

W dniu 10 października 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i firmą GRAAL.

Porozumienie zostało zawarte w celu rozwijania aktywności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej, a także oferty edukacyjnej w zakresie m.in. opiniowania programów kształcenia, realizacji praktyk i staży studenckich oraz doktoranckich, jak również realizacji badań w środowisku technologicznym firmy związanych z przygotowaniem prac doktorskich o charakterze wdrożeniowym.

W dniu 1 października 2019 roku, w auli im. T. Meissnera odbyło się wręczenie nominacji na funkcje kierownicze w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. W uroczystości uczestniczyli prorektorzy, dziekani, dyrektor instytutu, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownicy katedr, zakładów i jednostek ogólnouczelnianych. Wręczono 36 nominacji.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018