Wydarzenia bieżące

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Od 1 października 2019 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Morski w Gdańsku znajduje się w strukturach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W przeddzień wejścia w życie Uchwały ministra, Rektor UMG prof. Janusz Zarębski przywitał nowych pracowników i wręczył wszystkim decyzje dotyczące zatrudnienia.

W dniu 26 września 2019 roku w Auli im. Tadeusza Meissnera odbyła się Gala Konkursu wiedzy o Morzu. Konkurs Wiedzy o Morzu to inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W eliminacjach szkolnych do testu przystąpiło ponad 600 uczestników.

W Gali Finału Finałów udział wzięli najlepsi z najlepszych. Zaproszono 16 zawodników z gdyńskich i kołobrzeskich finałów – 12 laureatów i 4 osoby, które w konkursach zajęły czwarte miejsca.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 26 września 2019 roku JM Rektor prof. Janusz Zarębski w imieniu całej społeczności Uniwersytetu Morskiego podziękował za 7 lat współpracy Panu dr hab. inż. Mirosławowi Czechowskiemu – Prorektorowi ds. Kształcenia.

W imieniu całej społeczności akademickiej dziękujemy za wspieranie inicjatyw podejmowanych w Uniwersytecie Morskim, pomoc w organizacji licznych przedsięwzięć i uroczystości, okazaną życzliwość oraz troskę o rozwój studentów i doktorantów Naszej Uczelni.

 

W dniu 17 września 2019 roku odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Ocean Network Express (Europe) Ltd.

Podpisana umowa ma na celu wzmocnienie długoterminowych wzajemnych relacji umożliwiających wykorzystanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli morskiego sektora transportu i logistyki w procesie kształcenia studentów UMG, prowadzenia wspólnych działań badawczych i rozwojowych, a także oferowania studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez staże organizowane w ONE Ltd.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018