Z okazji Dnia Kobiet: żona kapitana – Irena Dybek

Prezentujemy krótki artykuł poświęcony żonie absolwenta SM w Tczewie z 1930 r. kpt. Tadeusza Dybka, dowódcy "Kromania" – Irenie Dybek (1912-1995), odznaczonej Medalem Morskim Polskiej Marynarki Handlowej. Artykuł zawarty jest w czasopiśmie "Polska na Morzach. Organ poświęcony zagadnieniom morskim i kolonialnym. / Poland on the Seas. Polish Monthly" , grudzień 1945 – styczeń 1946 (domena publiczna; czasopismo również w zbiorach Sali Tradycji).

Spis nazwisk 40 kobiet zatrudnionych na statkach PMH w czasie II wojny światowej zainteresowani mogą znaleźć w publikacji opracowanej przez kpt. Wadima Konstantego Taniewskiego-Elliotta pt. "Spis personelu zatrudnionego na statkach Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1939-1945", Gdańsk 1981, s. 376-379. Medal Morski PMH otrzymało 11 kobiet.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni