Zespoły

Uniwersytet Morski w Gdyni powierzył realizację działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych dwóm niezależnym zespołom:

 

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

potkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

potkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Spotkanie związane z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UMG. Fot. M. Zajk

Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG, WN. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG, WN. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Elektrycznym. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Elektrycznym. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG, WE. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG, WE. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Prorektor ds. Nauki oraz Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Prorektor ds. Nauki oraz Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ oraz Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, WZNJ oraz Dr inż. Mirosław Dereszewski, WM. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Uczestnicy seminarium na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości. Fot. I. Dudek-Muczyńska

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni