Kontakt

Informacje o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach, zniszczeniach, modyfikacjach lub brakach elementów infrastruktury ZPK-UMG w dedykowanych im lokalizacjach wskazanych na mapie (punkty kontrolne wraz z ich pełnym wyposażeniem, tablice informacyjne), jak również wszelkie istotne uwagi dotyczące bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania ZPK-UMG prosimy przesyłać na Uniwersytet Morski w Gdyni na poniższy adres. 

E-mailzpkatumg.edu.pl

Koordynator projektu: Piotr Kopacz, Wydział Nawigacyjny UMG, Katedra Nawigacji, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni