Uniwersytet Morski w Gdyni świętuje jubileusz 102-lecia Uczelni

Uniwersytet Morski w Gdyni świętuje jubileusz 102-lecia Uczelni

W dniu 8 grudnia 2022 roku społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz 102. obchodziła Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem bandery na gmachu głównym UMG, a następnie, po mszy św., odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG. Zgodnie z ponad 100-letnią tradycją, Święto Szkoły zakończyło się obiadem z pieczoną gęsią.

Święto Szkoły, obchodzone uroczyście przez społeczność akademicką Uniwersytetu Morskiego w Gdyni co roku w dniu 8 grudnia, upamiętnia wydarzenia sprzed 102 lat. Tego dnia 1920 roku w Tczewie miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowo otwartej Szkole Morskiej, a przed budynkiem dawnego gimnazjum żeńskiego została podniesiona polska bandera. Po uroczystości, władze szkoły oraz zaproszeni goście zasiedli do świątecznego obiadu, podczas którego serwowano pieczoną gęś.

10 lat później, po przeniesieniu Szkoły do Gdyni, 8 grudnia 1930 roku dokonano uroczystego otwarcia i poświęce­nia nowego gmachu Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Stąd ten dzień jest datą tak ważną, że ustanowiono ją Świętem Szkoły i do dziś Uczelnia, działająca obecnie jako Uniwersytet Morski w Gdyni, obchodzi ten dzień w sposób podniosły i uroczysty.

 

Godzina 8:00
Podniesienie bandery Polskiej Marynarki Handlowej

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 8:00 tradycyjnym podniesieniem bandery przed frontem Uczelni.

Podniesienie bandery w przypadku uroczystości Święta Szkoły stanowi wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. 8 grudnia jednakże, podczas każdego Święta Szkoły, dla upamiętnienia podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie, punktualnie o godzinie 8:00 w rytm Mazurka Dąbrowskiego na gmachu głównym Uczelni zostaje podniesiona biało-czerwona bandera.

Na placu przed gmachem głównym Uczelni zgromadził się Senat UMG, pracownicy, studenci oraz absolwenci UMG. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został uroczyście wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej został odegrany Hymn Państwowy. 

 

Godzina 9:00                          
Uroczysta msza św.

Tradycją Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest uroczysta msza św. odprawiana w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni w Kościele Portowym pw. MBNP i św. Piotra Rybaka przy ulicy Portowej 2 w Gdyni.

Koncelebrowanej mszy św., która rozpoczęła się o godzinie 9:00, przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej dr Wiesław Szlachetka, a koncelebransem był Duszpasterz Ludzi Morza, Kapelan Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Ojciec dr Edward Pracz.

O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG.

 

Godzin 11:00
Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG

Kolejne wydarzenia Święta Szkoły odbywały się w gmachu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej. O godzinie 11.00  w Auli im. T. Meissnera odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po powitaniu uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości, przypomniał historię utworzenia Szkoły Morskiej 102 lata temu, kiedy rodziła się również polska gospodarka morska. JM Rektor wspomniał burzliwe wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej, które wpłynęły na czas inauguracji pierwszego roku szkolnego w Tczewie – 8 grudnia 1920 roku.

JM Rektor prof. Adam Weintrit z dumą mówił o sukcesach Uczelni i jej uznanej pozycji w świecie. Zaznaczył, że dwa kolejne lata kadencji będą ukierunkowane na internacjonalizację Uniwersytetu i rozszerzenie działań Uczelni w środowisku międzynarodowym. Prof. Weintrit mówił również o morskiej energetyce wiatrowej, która wkroczyła w sferę działalności Uczelni – budowane Centrum Offshore będzie siedzibą Instytutu Morskiego oraz powołanego przez Uniwersytet Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które prowadzi studia MBA w języku angielskim.

 

W dalszej części uroczystości miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Polską Żeglugą Bałtycką. Dokument podpisali: z ramienia Uczelni JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz z ramienia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej prezes spółki Andrzej Madejski.

 

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie listów gratulacyjnych, które z okazji Święta Szkoły na ręce JM Rektora skierowali m.in. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek i Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek.

 

W dalszej części uroczystości głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, który zwrócił się do zgromadzonych osób, dziękując za możliwość uczestniczenia w obchodach Święta Szkoły:

Magnificencjo, dostojni goście, ale przede wszystkim studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni! Z ogromną radością spotykam się dziś z Państwem w murach Uczelni na kolejnych już grudniowych uroczystościach związanych z obchodami Święta Szkoły. Udział w tym wydarzeniu jest dla mnie jako przedstawiciela Rządu Rzeczpospolitej Polskiej niezwykłym zaszczytem i honorem, bowiem jako Ministerstwo Infrastruktury stawiamy sobie stale za cel starania o dalszy rozwój Uniwersytetu oraz wzmacnianie jego pozycji jako renomowanego ośrodka akademickiego szkolącego przyszłe kadry, które będą wartościowym potencjałem dla polskiej gospodarki morskiej. Przypomnę, że na słynnej Liście Szanghajskiej Uniwersytet Morski w Gdyni stale notuje bardzo wysokie pozycje. Gratuluję!

Mijający rok oceniam bardzo pozytywnie głównie z uwagi na znaczący postęp w zakresie zaawansowanej kontynuacji rozbudowy infrastruktury Uczelni oraz konsekwentne stawienie sobie dalszych celów i wyzwań, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia nowoczesności, konkurencyjności na rynku szkolnictwa wyższego.

Dzięki podejmowaniu konsekwentnych działań możemy mieć nadzieję nie tylko na wzrost pozycji Uniwersytetu w europejskich i światowych rankingach, ale także zapewnienie stojącego na najwyższym poziomie kształcenia opartego na bliskiej współpracy z licznymi ośrodkami akademickimi w Europie.

Swoje wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski zakończył prośbą skierowaną do JM Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni o przygotowanie kadr dla państwa polskiego pod zmianę, która musi się wydarzyć na polskich wodach terytorialnych, na polskim Bałtyku.

 

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród i odznaczeń.

Na wniosek Ministra Infrastruktury zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczone zostały odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w działalności społecznej i naukowej. Złoty, Srebrny oraz Brązowy Krzyż Zasługi zasłużonym pracownikom Uniwersytetu wręczyli JM Rektor prof. Adam Weintrit oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Wręczony został również medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego kpt. Józefowi Wójcikowi. Dziękując za to szczególne wyróżnienie, kpt. Wójcik przypomniał, że z Uczelnią związany jest już 25 lat, z czego 18 lat jako wykładowca / starszy wykładowca i 7 lat na statkach szkolnych, z tego 4 lata na „Darze Młodzieży”.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medale zasłużonym pracownikom Uniwersytetu wręczyli JM Rektor prof. Adam Weintrit oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki, jak również przyznane przez Ministra Infrastruktury Odznaki Honorowe „Zasłużony Pracownik Morza”.

Następnie, Jego Magnificencja Rektor prof. Adam Weintrit wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”, „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego” oraz „Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i szkolnictwa morskiego.

Wręczone zostały również Nagrody Jubileuszowe dla pracowników UMG za 50, 45 oraz 40 lat pracy.

Nagroda przyznawana przez studentów UMG dla najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni imienia kapitana Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza za działalność dydaktyczną została w tym roku wręczona dr. hab. inż. Kazimierzowi Witkowskiemu, prof. UMG.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Jego Magnificencję Rektora prof. Adama Weintrita dyplomów potwierdzających nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomów doktorskich.

Tradycyjnie, zostały wręczone także nagrody dla studentów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz pracą społeczną na rzecz środowiska akademickiego, jak również nagroda dla doktoranta przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe.

Następnie, Jego Magnificencja Rektor przyznał trzy "Medale Absolwenta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" z wpisem do "Złotej Księgi Absolwentów" za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego.

Za aktywną działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego nagrodę od JM Rektora otrzymali również członkowie Parlamentu Studentów.

Jego Magnificencja Rektor prof. Adam Weintrit przyznał także nagrody studentom za znaczące osiągnięcia sportowe rangi krajowej lub międzynarodowej.

 

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystego otwartego posiedzenia Senatu UMG, odbyło się wodowanie książki "Słownik biograficzny absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 1931 – 1939. Gdyniacy" autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak.

W ubiegłym roku podczas Święta Szkoły wodowany był tom I „Słownika absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922-1930. Tczewiacy”. Kolejna edycja – tom  drugi – obejmuje absolwentów z lat 1931-1939, od przeniesienia Uczelni z Tczewa do Gdyni w 1930 roku, do wybuchu II wojny światowej. Uroczyste „wodowanie” poprzedziła prezentacja archiwalnych zdjęć szkolnych i z morskich konwojów oraz „Marynarskie tango” z roku 1942. Matką chrzestną była Małgorzata Jankau – bliska krewna absolwenta Wydziału Mechanicznego z 1932 roku, Jerzego Perzanowskiego, który zginął we wrześniu 1939 roku w obronie Gdyni i córka Jana Herrmanna, absolwenta Wydziału Mechanicznego z 1927 roku, starszego mechanika, żołnierza Batalionu Obrony Wybrzeża i Wydziału Marynarki Wojennej Komendy Głównej AK „Alfa”.

Drugą książką zaprezentowaną podczas uroczystości Święta Szkoły były „Dzieci Gdyni” autorstwa kpt. ż.w. Stanisława Hinza, którego mistrz ceremonii Aleksander Gosk określił mianem „Dziecka WSM, PSM”, ponieważ wychowywał się tu – w murach Uczelni – wraz z innymi dziećmi pracowników Szkoły. Autor książki w swoim wystąpieniu wspomniał lata swojego dzieciństwa, kiedy w murach Uczelni znajdowały się mieszkania pracowników, a dzieci zawsze miały do Szkoły wstęp i tą Szkołą żyły.

Przebieg uroczystości Święta Szkoły uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jak również występ gdyńskiej wokalistki jazzowej Renaty Irsy, absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku, która wystąpiła z pianistą i aranżerem Arturem Jurkiem oraz saksofonistą Darkiem Herbaszem.

Po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu UMG, JM Rektor prof. Adam Weintrit dokonał uroczystego otwarcia "Kotwicy" – sklepiku z gadżetami naszej Uczelni.

Uroczystości 102-lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zakończyły się tradycyjnym obiadem, podczas którego zaserwowana została pieczona gęś. W ten sposób symbolicznie nawiązano do wydarzeń z 1920 roku, kiedy to po inauguracji pierwszego roku szkolnego w Szkole Morskiej w Tczewie goście zasiedli do świątecznego posiłku właśnie z pieczoną gęsią podaną jako danie główne.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, studentom, doktorantom i pracownikom za udział w Święcie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.          

 

Fot. Cezary Spigarski / Oficyna Morska

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
08.12.2022