Wystąpienie JM Rektora UMG

Wystąpienie JM Rektora UMG

Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z okazji Święta Szkoły 2022


Szanowni Państwo!

Z wielką radością witam Państwa w murach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu UMG z okazji Święta Szkoły.

8 grudnia to dzień szczególny dla szkolnictwa morskiego w Polsce. Tego dnia, 102 lata temu uroczyście podniesiono banderę na gmachu Szkoły Morskiej w Tczewie. 10 lat później, po przeniesieniu Szkoły do Gdyni, 8 grudnia 1930 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego budynku Uczelni oraz sztandaru Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Jestem niezmiernie wdzięczny, że jak co roku świętujemy ten wyjątkowy dzień w gronie drogich nam gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą inaugurację.

 

Szanowni Państwo!

Mamy trzy uroczystości w ciągu roku akademickiego, kiedy Rektor może pochwalić się naszymi sukcesami, wskazać porażki i niepowodzenia, wytyczyć kierunki dalszego rozwoju. Są to: Święto Szkoły w dniu 17 czerwca, inauguracja roku akademickiego oraz Święto Szkoły w dniu 8 grudnia.

Podczas inauguracji roku akademickiego wygłosiłem przemówienie, które trwało 50 minut i wówczas nie mieliście Państwo tego komfortu co teraz, słuchając przemówienia siedząc, lecz staliście na pokładzie Daru Młodzieży, który jest przecież odpowiednio sprofilowany, przypominało to więc stanie w butach narciarskich na stoku. Przepraszam Państwa za te niewygody, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się przemówić nieco krócej.  

Nie będę teraz wymieniać wszystkich sukcesów, które osiągnęliśmy, ponieważ za chwilę rozdamy nagrody, odznaczenia, wyróżnienia i o tych sukcesach Państwo wówczas usłyszycie. Już teraz, wszystkim, którzy zostaną dzisiaj wyróżnieni, odznaczeni i nagrodzeni, składam serdeczne gratulacje i podziękowania. Pamiętajcie, że Wasz wielki i mały sukces jest sukcesem całej naszej społeczności akademickiej.

Chciałbym serdecznie podziękować Państwu, że znaleźliście czas, aby być dzisiaj z nami. 8 grudnia to święto szczególne – jest to rocznica rozpoczęcia nauki w naszej Uczelni.

Data jest nieco dziwna, zwykle rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Utworzenie Szkoły Morskiej nastąpiło w dniu 17 czerwca 1920 roku. Stało się to po decyzji naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, który zarządził utworzenie polskiej marynarki, bez rozgraniczenia na wojskową czy handlową. Następnie wiceadmirał Porębski w dniu 17 czerwca wydał zarządzenie utworzenia Szkoły Morskiej i tego dnia obchodzimy uroczystość powołania Szkolnictwa Morskiego w Polsce.

Okoliczności natomiast sprawiły, a był to rok 1920, że nowo przyjęci studenci zamiast przybyć do Uczelni, ruszyli na front. Brali udział w kampanii wojennej przeciwko Rosji i dopiero po zakończeniu tych działań, wrócili na Uczelnię. Stało się to w dniu 8 grudnia 1920 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia Święto Szkoły obchodzimy uroczyście właśnie w dniu 8 grudnia, a data ta w historii Uczelni się powtarza: 8 grudnia 1930 roku nastąpiło również uroczyste otwarcie nowej siedziby Szkoły – budynku  w którym się obecnie znajdujemy. Dzisiaj świętujemy już 102. rocznicę inauguracji roku szkolnego – niektórzy żartują, że w tym roku nasza Uczelnia jest Uczelnią na 102! W kolejnych latach czekają nas kolejne rocznice – 103., 104., 105.

Proszę Państwa!

Agenda naszego posiedzenia jest bardzo bogata. Za chwilę podpiszemy porozumienie o współpracy z Polską Żeglugą Bałtycką, później wręczymy odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody i wyróżnienia. W międzyczasie będzie występował nasz uczelniany Chór. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tym roku byłem z naszego Chóru szczególnie dumny, ponieważ Chór aż trzykrotnie towarzyszył w koncertach słynnego tenora, Andrea Bocellego: w Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku. Dwa tygodnie temu na stadionie PGE Arena odbył się koncert na 15 tysięcy osób i kiedy nad sceną ukazał się napis, że tenorowi towarzyszy Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, byłem z tego faktu szczególnie dumny i wzruszony, bowiem występ był nadzwyczaj udany.

Serdecznie gratuluję, Panie doktorze! – zwracam się teraz do dyrygenta chóru, Pana dr. Karola Hilli. Chór obchodził niedawno swoje 20-lecie, ale mam nadzieję, że przy takich okolicznościach, Chór czeka nie kolejne 20 lat, ale 120 lat świetności, czego Państwu serdecznie życzę.

Szanowni Państwo!

Na pewno zauważyli Państwo wczoraj podczas Apelu Pamięci nieobecność Rektora i Prorektora.

Wraz z prof. Dariuszem Barbuchą byłem w Londynie w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej na spotkaniu z Sekretarzem Generalnym IMO, które zorganizował Pan minister Marek Gróbarczyk. Złożyliśmy tam konkretną ofertę i mam nadzieję, że spotkanie to było swoistym zasianiem ziarna, które wyda plon w następnych miesiącach, latach, może w następnych kadencjach. Pozwolą Państwo, że powiem nieco więcej na ten temat.

Od wielu lat nasza Uczelnia plasuje się w samej czołówce rankingów międzynarodowych uczelni morskich. Nie schodzimy poniżej pierwszej dziesiątki. W tym roku gdyńska szkoła była klasyfikowana na czwartym miejscu, a szczecińska na miejscu szóstym, ale były lata, gdy byliśmy znacznie wyżej, jak również i takie, gdy byliśmy trochę niżej.

Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU, które skupia blisko 70 uczelni z całego świata. Są to uczelnie, które spośród innych uczelni akademickich wyróżniają się tym, że posiadają prawa do nadawania stopnia magistra. Ośrodków szkoleniowych, które kształcą przyszłe kadry morskie na świecie jest może z kilkadziesiąt tysięcy. Tylko część z nich nadaje stopnie inżyniera, stopień magistra, jak powiedziałem, nadaje zaledwie 70 uczelni, ale uprawnienia do nadawania stopnia doktora są sprawą unikalną. Nasza Uczelnia po ostatniej ewaluacji aż w czterech dyscyplinach otrzymała kategorię B+, co daje nam uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w tych dyscyplinach.

W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich IAMU jestem członkiem International Executive Board, a zatem Międzynarodowej Rady Wykonawczej zarządzającej Stowarzyszeniem, w poprzedniej kadencji zaś miałem przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego Academic Affairs Committee, czyli komitetu odpowiadającego za sprawy akademickie. Śmiało mogę powiedzieć, że nasza wysoka pozycja w morskim środowisku międzynarodowym jest uznawana przez inne uczelnie świata. Weszliśmy do tych elitarnych ciał mam nadzieję na trwałe.

Międzynarodowa Organizacja Morska pod koniec ubiegłego wieku powołała Światowy Uniwersytet Morski WMU w Malmö. Jest to uczelnia zasilana z budżetu ONZ i zarządzana przez Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, obecnie Pana Kitack Lima z Korei. Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat uczelnie z Dalian oraz z Szanghaju – Dalian Maritime University oraz Shanghai Maritime University – uzyskały status uczelni stowarzyszonych ze Światowym Uniwersytetem Morskim i kształcą obywateli Chin oraz obywateli państw Dalekiego Wschodu nie w Malmö, a w murach tychże uczelni. Nasza oferta dotyczyła tego, by również nasza Uczelnia uzyskała status uczelni stowarzyszonej ze Światowym Uniwersytetem Morskim i by kształciła w obszarach, na których się doskonale znamy, a zatem dotyczących Maritime Engineering and Maritime Technology, czyli spraw związanych z przedmiotami technicznymi.

Światowy Uniwersytet Morski specjalizuje się głównie w kształceniu na kierunkach politycznych, ekonomicznych, społecznych, gdzie przygotowuje kadry dla państw rozwijających się, dla państw trzeciego świata. Nasza propozycja dotyczyła możliwości kształcenia przyszłych doktorów z terenu Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu tak, by nie być konkurencją dla uczelni chińskich. Jednocześnie złożyliśmy ofertę, by mogli studiować u nas obywatele innych państw i tutaj nie ograniczam się do Europy Wschodniej – dla przykładu w tej chwili mamy dużo studentów z Ukrainy, z Białorusi, podobnie uczelnia szczecińska. Chcemy naszą działalność edukacyjną znacznie rozszerzyć.

Tak się składa, że minęły dwa lata tej kadencji i na kolejne dwa lata chciałbym wytyczyć kurs, który nazwę krótko: „Internacjonalizacja”. Chciałabym, aby nasza Uczelnia stała się uczelnią bardziej międzynarodową niż jest dotychczas. Nasz status na to pozwala. Jesteśmy w świecie dostrzegani, szanowani i jest to odpowiedni moment, by dynamiczniej zaistnieć na polu międzynarodowym. Stąd mój apel do dziekanów wszystkich czterech wydziałów o przygotowanie programów nauczania w języku angielskim ze specjalnościami, które mogą być rozwijane w szerszym gronie niż tylko w gronie Polaków. To nie jest proces, który będzie trwał jeden dzień, dwa dni, myślę, że potrzebujemy na to wiele tygodni, miesięcy, a być może – lat.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas nasza Uczelnia zajmowała się sprawami stricte morskimi. Przed wojną, kiedy była tworzona Szkoła Morska, głównym celem było kształcenie kadr morskich pływających – oficerów nawigatorów, oficerów mechaników. Po drugiej wojnie światowej uznaliśmy, że to jest za mało, że potrzebna jest jeszcze kadra lądowa. Powstały zatem kolejne wydziały, które kształcą zaplecze gospodarki morskiej, a w roku 2021 podjęliśmy kolejną istotną decyzję, aby rozszerzyć naszą działalność nie tylko na morze i ląd, który jest w pobliżu morza, ale również na obszar przybrzeży, czyli offshore. Stąd pojawiły się specjalności na wszystkich czterech wydziałach, które obejmują tę działalność. Koncentrujemy się na morskiej energetyce wiatrowej.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę Centrum Offshore w Gdańsku. Budowa ta zostanie zakończona w roku 2023. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się za rok, podczas Święta Szkoły, będziemy mogli mówić o otwarciu tego Centrum.

Centrum Offshore będzie siedzibą Instytutu Morskiego, który od trzech lat znajduje się w strukturach naszej Uczelni, ale również będzie to siedziba Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które powołałem w roku ubiegłym i które z sukcesem prowadzi studia MBA w języku angielskim.

Proszę Państwa,

kończąc moje krótkie wystąpienie, pragnę stwierdzić, że Uczelnia dynamicznie się rozwija, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony. Za chwilę zobaczycie Państwo, ile osób otrzyma dzisiaj odznaczenia, wyróżnienia, nagrody – myślę, że będzie to doskonałe podsumowanie naszych tegorocznych dokonań.

Jeszcze raz, gratulując wszystkim, którzy dzisiaj zostaną wyróżnieni, życzę Państwu wszystkiego dobrego!

Dziękuję bardzo!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni