Uroczyste Otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Uroczyste Otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - przecięcie wstęgi

Nowoczesne laboratoria, 500 metrów nabrzeża, około 200 stanowisk pracy i misja utworzenia „Polskiej Doliny Offshore” – w dniu 29 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dzień ten był wielkim świętem nie tylko dla Uczelni, ale również całego sektora branży offshore w kraju.

Wydarzenie poprzedziły obrady Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z udziałem znamienitych gości: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Arkadiusza Marchewki oraz Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. PM.

Otwarcia ceremonii dokonał JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który po powitaniu licznie przybyłych na wydarzenie gości ze świata nauki, polityki oraz biznesu, zwrócił się do nich słowami:

Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj wspólnie świętować uroczyste otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które, mam nadzieję, w kolejnych latach będzie służyć wspólnemu pożytkowi na potrzeby prowadzenia kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych dla innowacyjnego przemysłu morskiego zarówno w kraju, jak i za granicą (...). Ambicją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest, aby Centrum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni stało się zalążkiem większego organizmu „Polskiej Doliny Offshore”!

Jego Magnificencja podkreślił również, że:

Zrealizowana budowa Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to dowód na to, że Uniwersytet Morski to Uczelnia, która nieustannie się rozwija i posiada ogromny potencjał badawczy! Stąd w nowo otwartym budynku m.in. najwyższej klasy akredytowane laboratoria dostosowane do wymagań stawianych przez nowoczesną gospodarkę morską: geotechniczne, ekologiczne oraz elektroniczne.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Arkadiusz Marchewka, który pogratulował oraz podziękował w imieniu Ministra Infrastruktury oraz własnym JM Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podjęcia wyzwania, jakim była budowa innowacyjnego Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wiceminister zapewnił przy tym, że:

(…) priorytetem Ministerstwa Infrastruktury są ciągłe starania o dalszy rozwój potencjału Uniwersytetu i wzmacnianie jego pozycji jako renomowanego ośrodka akademickiego, szkolącego przyszłe kadry, które będą nieocenionym wsparciem dla polskiej oraz światowej gospodarki morskiej.

Kolejnym przemawiającym podczas uroczystości był Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, który podkreślił znaczenie nowo otwartego miejsca dla sektora offshore zarówno w kontekście Pomorza, jak i Polski:

Chciałbym życzyć sobie i Państwu również, żeby to było takie centrum, w którym studenci, naukowcy będą mogli wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, ale także w rozwój różnego rodzaju praktycznych rozwiązań, które będą służyć energetyce wiatrowej czy też w ogóle całemu systemowi tej części gospodarki, która jest oparta na offshore. (…) jestem absolutnie przekonany, że Uniwersytet Morski w Gdyni spełni oczekiwania środowiska gospodarki morskiej, ale także regionu i naszego kraju.

Następnie głos zabrała Prezydent Miasta Gdańska, Pani Aleksandra Dulkiewicz, która zwróciła uwagę na innowacyjność sektora offshore:

Jest to moim zdaniem rzecz niezwykle istotna w kontekście rozwoju gospodarki, ale do tego potrzeba także wykwalifikowanych kadr. My już po raz drugi wspólnie z samorządem Województwa Pomorskiego, Marszałkiem, za parę tygodni będziemy organizować w Gdańsku targi edukacyjne Edu Offshore. To oferta skierowana do młodych ludzi z całego Pomorza, którzy mogą poznać zarówno uczelnie, jak i różne firmy pracujące w tej branży, żeby widzieli tutaj swoją przyszłość. Bardzo liczę na innowacyjne zmiany, które są lokowane tutaj, na Pomorzu!

Tego dnia podczas uroczystości głos zabrał także poseł na Sejm RP Kacper Płażyński oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Morskiej, który zwrócił uwagę na to, że otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to:

nie tylko strategiczna decyzja Uczelni, ale (…) też fundament gospodarki morskiej w wymiarze offshore, która jest bez wątpienia jednym z głównych narzędzi napędzających polską gospodarkę – a na pewno taką będzie. (…) To wszystko rzeczywiście potrzebuje kadry na najwyższym poziomie, która jest sprofilowana, przygotowana i bardzo się cieszę z tego, że Uniwersytet Morski w Gdyni aż tak imponujący wkład w ten rozwój Polski wniósł.

Dyrektor Instytutu Morskiego UMG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski w swojej wypowiedzi zwrócił z kolei uwagę na lokalizację budynku Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - nowej siedziby Instytutu Morskiego UMG:

Dzięki tej inwestycji Instytut Morski może dalej funkcjonować i rozwijać się w jednej lokalizacji. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ do lutego 2024 roku funkcjonowaliśmy w pięciu lokalizacjach – czterech w Gdańsku i jednej lokalizacji w Gdyni. (...) Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni stanowi dzisiaj miejsce pracy dla 120 osób, a mianowicie załogi Instytutu Morskiego, która od 2019 roku jest jedną z pięciu, oprócz wydziałów akademickich, podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Obecna na wydarzeniu Wojewoda Pomorski Pani Beata Rutkiewicz pogratulowała JM Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nowo otwartego Centrum oraz zapewniła o wsparciu rządu dla Uczelni:

Ze swojej strony gwarantuję Państwu otwartość, rozmowę, wsparcie, bo czuję się przedłużeniem rządu i takim nośnikiem informacji do ministerstw, więc możecie na mnie liczyć, drzwi są otwarte, zapraszam do tej współpracy, ale również liczę na Was. (…) Bardzo gratuluję tego Centrum, to jest duże przedsięwzięcie, duży krok naprzód, wykorzystanie pozytywnych środków unijnych, co też jest ważne (…). Dziękuję bardzo.

Część oficjalną zwieńczyło udanie się gości przed wejście do budynku, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi z udziałem władz Uczelni oraz przedstawicieli władz krajowych oraz samorządowych.

Następnie goście mieli możliwość zwiedzenia udostępnionych laboratoriów. Wielu z nich skorzystało z tej okazji i mogło z bliska przyjrzeć się nowoczesnej aparaturze, która bez wątpienia przysłuży się rozwojowi nauki i lepszemu zrozumieniu potrzeb sektora morskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Budowa inwestycji za blisko 64 miliony złotych rozpoczęła się w 2021 roku, a pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało uzyskane w listopadzie 2023 roku. Za początek budowy można symbolicznie przyjąć dzień 15 czerwca 2021 roku. W tym dniu podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, firmą Budimex S.A. Już 15 września 2022 roku odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy nad budynkiem. Tego dnia miało również miejsce podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni, MEWO S.A. i PGE Baltica na przeprowadzenie badań środowiskowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Uniwersytet Morski w Gdyni od lat jest liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej.

Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Media o wydarzeniu          Listy gratulacyjne          Galeria zdjęć 

 

 

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Fot. M. Rakowski

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Z. Szwedek-Kwiecińska / W. Edmunds
29.02.2024