Certyfikaty języków obcych

Kandydaci legitymujący się niżej wymienionymi certyfikatami języka obcego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka określoną w postępowaniu rekrutacyjnym.

JĘZYK  ANGIELSKI

FCE –  First Certificate in English – oceny: A, B, C

CAE – Certificate in Advanced English – każda  pozytywna ocena

CPE – Certificate of Proficiency – każda  pozytywna ocena

IELTS – International English Language Testing System - 5-7 pkt.

BEC – Business English Certificate – Vantage – każda pozytywna ocena

BEC – Business English Certificate – Higher – każda pozytywna ocena

TOEFL–  iBT Test of English as a Foreign Language - 42 punkty i więcej

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

JĘZYK  FRANCUSKI

DELF – Diplome élémentaire de Langue Française (z Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej – zdany egzamin (poziom A2, B1, B2)

Diplôme  de Langue de I´Alliance Française de Paris – każda pozytywna ocena

DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française – pozytywny wynik egzaminu

D.H.E.F. – Le Diplôme de Hautes Études Françaises – pozytywny wynik egzaminu

D.S. - Le diplôme Supérieur d´Études Françaises Modernes Sorbone – pozytywny wynik egzaminu

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

 

JĘZYK  HISZPAŃSKI

El Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

DELE A2 Europa: A2

DELE B1 (Inicial) Europa: B1

DELE B2 (Intermedio) Europa: B2

DELE C1 Europa: C1

DELE C2 (Superior) Europa: C2

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

 

JĘZYK  NIEMIECKI

Start Deutsch 2 (A2)

Zertifikat Deutsch (B1) – każda pozytywna ocena

Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) – każda pozytywna ocena

Goethe–Zertifikat C1 – (dawne ZMP) – każda pozytywna ocena

Zentrale Oberstufenprüfung (C2) – każda pozytywna ocena

Kleines Deutsches Sprachdiplom – każda pozytywna ocena

Das Deutsches Sprachdiplom (DSD I, DSD II) - każda pozytywna ocena

Grobes Deutsches Sprachdiplom – każda pozytywna ocena

Niemiecka Matura Abiturzeugnis 

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

JĘZYK  ROSYJSKI

Тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ) - TRKI

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL)

TRKI A2                Europa: A2

TRKI – 1               Europa: B1

TRKI – 2               Europa: B2

TRKI – 3               Europa: C1

TRKI – 4               Europa: C2

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

 

JĘZYK  WŁOSKI

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

CELI 1                               Europa: A2   

CELI 2  oceny: A,B,C        Europa: B1

CELI 3  oceny:  A,B,C       Europa: B2

CELI 4  oceny: A,B,C        Europa: C1

CELI 5  oceny: A,B,C        Europa: C2

 

Certificato  d'Italiano come Lingua Straniera (CILS)

CILS A2 - Europa: A2

CILS UNO - Europa: B1

CILS DUE - Europa: B2

CILS TRE - Europa: C1

CILS QUATTRO - Europa: C2

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

  • Kandydatom posiadającym nostryfikowane świadectwa dojrzałości zalicza się język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie maksymalnym tj. po 100 % (część podstawowa i rozszerzona).
  • Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości z języka nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)  na poziomie klas dwujęzycznych, w procesie postępowania rekrutacyjnego zwiększa się wynik z języka nowożytnego
  • (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)  z części pisemnej  egzaminu dojrzałości o 10 % każdy, nie więcej jednak jak do 100 %.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni