Jednostki wspomagające kształcenie

 

Studium Języków Obcych

Zajęcia w Studium Języków Obcych  obejmują program nauki języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Język angielski, jako tzw. język zawodowy, jest obowiązkowy na wszystkich wydziałach. Pracownicy Studium uczestniczą w konferencjach pod auspicjami GAME (German Association for Maritime English) i IMLA (International Maritime Lecturers Association), odbywających się w różnych krajach Europy.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) - prowadzi zajęcia na wszystkich wydziałach Uczelni. Pomaga rozwijać studentom ich sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez SWFiS 12 sekcjach sportowych m.in.: piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, pływania, trójboju siłowego, sztuk walki, ratownictwa wodnego i żeglarstwa. Poza czasem przewidzianym w programie nauczania, do dyspozycji studentów pozostają obiekty sportowe: pływalnia kryta,  boisko sportowe, boisko do streetballa, sala do gimnastyki korekcyjnej, siłownia.

Biblioteka

W nowoczesnej Bibliotece Głównej znajdują się m.in.: podręczniki, encyklopedie, słowniki, literatura popularno-naukowa, czasopisma branżowe. Biblioteka mieści się w Gmachu Głównym na ulicy Morskiej i ma zbiór ponad stu tysięcy książek. W Bibliotece jest również czytelnia internetowa i dostęp do sześciu baz branżowych czasopism zagranicznych. Zamówienia książek dokonywane są przez Internet w systemie VIRTUA.   Na Wydziale Nawigacyjnym działa filia, w której znajdują się unikatowe zbiory książek i czasopism nawigacyjnych.

 

Studium języków obcych, fot. K.Niewiadomy
Studium języków obcych, fot. K.Niewiadomy

Studium języków obcych, fot. K.Niewiadomy

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni