Goście uroczystości

W uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Profesorowi Bradfordowi Parkinsonowi udział wzięli m.in.:

władze zaprzyjaźnionych uczelni:

 • Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Rektor uczelni, której Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
 • Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
 • Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP
 • Prorektor ds. Jakości Kształcenia z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann

byli rektorzy uczelni:

 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 • prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
 • prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

W ceremonii nadania tytułu honorowego udział wzięło również dwóch z trzech niezależnych profesów, których pozytywne opinie na temat dorobku naukowego bohatera uroczystości, pozwoliły na nadanie prof. Bradfordowi Parkinsonowi stopnia doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak z Lotniczej Akademii Wojskowej
 • prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Gościem uroczystości był również prof. dr hab. Aleksander Brzeziński z Politechniki Warszawskiej, jak również Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński.

W wydarzeniu wzięli udział:

 • dr hab. inż. Karol Dawidowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek zespołu ekspertów Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jerzy Rogowski, były pracownik Zakładu Geodezji i Oceanografii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Na uroczystość przybyli również: Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia oraz Przewodnicząca Rady Uczelni Joanna Zielińska oraz członkowie Rady Uczelni:

 • mgr inż. Andrzej Madejski
 • dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG
 • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
 • dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. UMG

W uroczystości uczestniczyła także posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Magdalena Adamowicz.

W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego:

 • Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasady Republiki Angoli w RP JE Manuel Pedro Chaves
 • Konsul Birgit von Hellfeld z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec
 • Konsul Honorowy Alain Mompert z Konsulatu Francji w Gdańsku

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele świata gospodarki i biznesu oraz zaprzyjaźnionych z naszą Uczelnią instytucji: 

 • prof. dr hab. Jerzy Błażejowski Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 • dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków 
 • Jerzy Latała Prezes Zarządu Żeglugi Gdańskiej Sp. z o.o.
 • Maciej Rek Prezes Enamor Sp. z o.o.
 • Jacek Nowicki Dyrektor Zarządu Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi im. prof. Lecha Kobylińskiego
 • Szymon Trąbała Dyrektor Engineering Center Boeing Poland Boeing Polska
 • Krystian Dejk Dyrektor ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • kpt. ż.w. Andrzej Królikowski Przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej / Prezes Prezydium Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej 
 • Bolesław Grzemski Przewodniczący Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych
 • Jerzy Kaczmarek Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich
 • kpt. ż.w. Piotr Trzebuchowski Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich
 • kpt. ż.w. Stefan Krella Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” w Gdyni

Na uroczystość przybyli reprezentanci świata nauki, biznesu, gospodarki morskiej. W wydarzeniu uczestniczyli Prorektorzy, Dziekani, Dyrektorzy oraz Członkowie Senatu Uniwersytetu Morskiego, a także Instytutu Morskiego oraz byli Prorektorzy, Dziekani, Absolwenci i sympatycy naszej Uczelni. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni