Inne osiągnięcia doktorantów

 

 

Rok 2022

Mostafa Abotaleb

Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  za wybitne osiągnięcia w nauce. 

Dominika Kaczerska

Główna nagroda w XXV edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku za pracę pt. Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania w transporcie morskim i ich wpływ na funkcjonowanie przewoźników w żegludze promowej, 3 lutego 2022 r.

Natalia Kłopotek

II miejsce w konkursie na najlepszy referat naukowy pt. Przegląd zarządzania jako metoda oceny skuteczności SZJ na przykładzie uczelni, zaprezentowany podczas Sesji Młodych Naukowców na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy", 9 września 2022 r.

Rok 2021

Karol Olszewski

Nagroda III stopnia przyznana za pracę magisterską pt. Analiza i ocena roli radiokomunikacji morskiej w projekcie morskiej żeglugi autonomicznej w II Edycji Konkursu Ministra Obrony Narodowej za najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa, 25 listopada 2021 r.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia