Konferencje

Konferencje cykliczne

Wszystkie konferencje

27.06.2013
Commune’s social capital. Local government - Science – Business Organizator: Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wyższa Szkoła im. Bogdana...
27.06.2013
Commune’s social capital. Local government - Science – Business Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wyższa Szkoła im....
19.06.2013 - 21.06.2013
10th Jubilee International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Strony

Podsumowania konferencji

European STAMP Workshop and Conference
W dniach 29-30 września 2022 na Wydziale Nawigacyjnym odbyła się 10. edycja konferencji naukowej European STAMP Workshop and Conference,...
30.09.2022
W dniach 4-8 września 2022 roku, po raz szestnasty, odbyła się międzynarodowa konferencja Summer Safety and Reliability Seminar – SSARS 2022,...
08.09.2022
XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”
W dniu 7 września 2022 roku w Auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęła się XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola...
07.09.2022

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni