Plany działalności i sprawozdania z wykonania planów

 

25. Plan działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok 2023 

24. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2022 r.

23. Plan działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok 2022 

22. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2021 r. 

21. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 r.

20. Plan działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok 2021

19. Plan działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok 2020

18. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni za rok 2019

17. Plan działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok 2019

16. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni za rok 2018. 

15. Plan działalności Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2018.

14. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni za rok 2017.

13. Plan działalności Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2017.

12. Plan działalności Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 2016-2020  -Cele strategiczne.

11. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni za rok 2016.

10. Plan działalnosci Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2016.

9. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni za rok 2015.

8. Plan działalności Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2015.

7. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni za rok 2014.

6. Aneks do Planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2014.

5. Plan działalności Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2014.

4. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni za rok 2013

3. Plan działalności Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2013

2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni za rok  2012

1. Plan działalności Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 2012-2016  -Cele strategiczne.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni