Listy gratulacyjne

Z okazji nadania Profesorowi Bradfordowi Parkinsonowi honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uczelnia oraz Profesor Parkinson otrzymali listy gratulacyjne.

                                                                                

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni