Mapa "Grabówek"

Poniżej można pobrać mapy z trasami rozpoczynającymi się przy wejściu do lasu przy końcu ul. Grabowo w Gdyni, tj. start w pozycji oznaczonej na mapie jako S1 - współrzędne GPS: (54.52344, 18.50659) = (54o31'24.4'' N, 18o30'23.7'' E), Plus Code: GGF4+9JG Gdynia

Przygotowane mapy podstawowe, tj. do biegów na orientację (BnO), są zorientowane względem północy magnetycznej, a ich skala wynosi 1:10 000, czyli 1 cm na mapie odpowiada odległości 100 m w terenie. Treść map (znaki kartograficzne) została opracowana w oparciu o międzynarodowe standardy IOF (International Orienteering Federation) w zakresie tworzenia map i prezentacji danych (symboliki), tj. specyfikacja map leśnych ISOM 2017-2. Legendę opracowanych map oraz opisy PK można pobrać w zakładce z opisami. Należy zaznaczyć, iż podane na mapach dystanse mają charakter orientacyjny, tzn. zostały obliczone na podstawie odcinków linii prostych (tzw. linii napowietrznych) łączących kolejne PK proponowanych tras. Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestniczka/Uczestnik będzie większy od podanego, zależy on m.in. od wybranego wariantu przejścia oraz umiejętności nawigacyjnych. 

Dodatkowo przedstawiono pozycje wszystkich PK obszaru mapy "Grabówek" na zobrazowaniach (podkładach) innych niż BnO, tj. topograficzne, Numeryczny model terenu (NMT) i z cięciem warstwicowym co 1m. Są to mapy w skali 1:10 000 przygotowane do wydrukowania na papierze w formacie A4.  Źródła danych: mapa topograficzna w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych „1965”, mapa topograficzna w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych „1992”, mapa topograficzna w skali 1:25 000 w układzie współrzędnych „1965”, Messtischblatt - niemiecka mapa topograficzna w skali 1:25 000, Numeryczny model terenu (NMT) 2022 (Geoportal). 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni