Ocena śródokresowa

Zgodnie z art. 202 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w połowie okresu kształcenia realizacja indywidualnego planu badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej podlega ocenie śródokresowej. W dniu 22.09.2022 r. w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się ocena śródokresowa trzech doktorantek w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz trzech doktorantów w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

                                                                            WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Imię i nazwisko

Dyscyplina

Ocena

 Monika Engler-Jastrzębska

Nauki o zarządzaniu i jakości

POZYTYWNY

Natalia Kłopotek

Nauki o zarządzaniu i jakości

POZYTYWNY

 Magdalena Winiarska

Nauki o zarządzaniu i jakości

POZYTYWNY

 Mostafa Abotaleb

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

POZYTYWNY

Wojciech Koznowski

Automatyka, elektronika i elektrotechnika POZYTYWNY

Piotr Szewczyk

Automatyka, elektronika i elektrotechnika POZYTYWNY

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki