Ocena śródokresowa

Zgodnie z art. 202 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w połowie okresu kształcenia realizacja indywidualnego planu badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej podlega ocenie śródokresowej. W dniu 29.09.2023 r. w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się ocena śródokresowa dwojga doktorantów w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz jednego doktoranta w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. 

                                                                            WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Imię i nazwisko

Dyscyplina

Ocena

Dominika A. Kaczerska

Nauki o zarządzaniu i jakości

POZYTYWNY

Jakub M. Łoginow

Nauki o zarządzaniu i jakości

POZYTYWNY

Adrian M. Pietruszka

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

POZYTYWNY

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki