Ocena śródokresowa

Zgodnie z art. 202 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w połowie okresu kształcenia realizacja indywidualnego planu badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej podlega ocenie śródokresowej. W dniu 22.09.2021 r. w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się ocena śródokresowa czworga doktorantów w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

                                                                            WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Imię i nazwisko

Ocena

Mesinger Dominika

POZYTYWNY

Piotrowska-Kirschling Agnieszka

POZYTYWNY

Świtalski Maciej

POZYTYWNY

Świtalski Michał

POZYTYWNY

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

B.Hryciuk
27.09.2021
Wprowadzenie:
B. Hryciuk 27.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
B. Hryciuk 27.09.2021