Opłata rekrutacyjna

Na podstawie Art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) - opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2023/2024 wynosi 85,00 zł.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni