Opłata za studia niestacjonarne

 

Opłaty semestralne za studia niestacjonarne I stopnia  dla I roku w roku akademickim 2023/2024:

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja  -  2600,00 I rok studia I stopnia

Kierunek Elektrotechnika     -      2600,00 I rok studia I stopnia

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Kierunek  Mechanika i Budowa Maszyn  - 2500,00 I rok studia I stopnia

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Kierunek Nawigacja  -   3500,00 I rok studia I stopnia

Kierunek Transport   -   2500,00 I rok studia I stopnia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

Kierunek Inżynieria Jakości   -  2500,00 I rok studia I stopnia

Kierunek Zarządzanie    -      2500,00 I rok studia I stopnia

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni