Opłata za studia niestacjonarne

Opłaty semestralne za studia niestacjonarne II stopnia  dla I roku w roku akademickim 2023/2024.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja  -   2700,00 I rok studia II stopnia

Kierunek Elektrotechnika    -   2700,00 I rok studia II stopnia

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn  -   2500,00 I rok studia II stopnia

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Kierunek Nawigacja  -  3500,00 I rok studia II stopnia

Kierunek Transport   -   2500,00 I rok studia II stopnia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

Kierunek  Inżynieria Jakości  -  2500,00 I rok studia II stopnia

Kierunek Zarządzanie    -       2500,00 I rok studia II stopnia

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni