Opłata za studia niestacjonarne

Opłaty semestralne za studia niestacjonarne II stopnia dla I roku w roku akademickim 2024/2025.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - 2900,00 zł

Kierunek Elektrotechnika - 2900,00 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn - 2500,00 zł

Kierunek Morska Energetyka Wiatrowa - 2500,00 zł

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Kierunek Nawigacja - 3500,00 zł

Kierunek Transport - 2500,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

Kierunek Inżynieria Jakości - 2700,00 zł

Kierunek Zarządzanie - 2700,00 zł

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni