Przewody doktorskie na WE

I ) przewód doktorski mgr inż. Paweł Górecki:

1) rozprawa doktorska mgr inż. Paweł Górecki,

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Paweł Górecki,

3) streszczenie pracy doktorskiej w języku agielskim mgr inż. Paweł Górecki,

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Góreckiego napisana przez dr hab. inż. Ewę Raj z Politechniki Łódzkiej,

5) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Góreckiego napisana przez prof. dr hab. inż. Stanisława Szczepańskiego zs Politechniki Gdańskiej.

II ) przewód doktorski mgr inż. Marcin Lisowski:

1) rozprawa doktorska mgr inż. Marcin Lisowski,

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim mgr inż. Marcin Lisowski,

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego napisana przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego z Politechniki Krakowskiej,

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego napisana przez dr. hab. inż. Dariusza Świsulskiego, prof. PG z Politechniki Gdańskiej.

III ) przewód doktorski mgr inż. Krzysztof Górski:

1) rozprawa doktorska mgr inż. Krzysztof Górski,

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Krzysztof Górski,

3) streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim mgr inż. Krzysztof Górski,

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Górskiego napisana przez dr hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof PK z Politechniki Koszalińskiej,

5) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Górskiego napisana przez dr hab. inż. Zbigniewa Rymarskiego, prof PŚ z Politechniki Śląskiej.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Organizacyjno-prawny

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
21.12.2018
Wprowadzenie:
D.Bezpalska 21.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 17.07.2019