Przewody doktorskie na WE

PRZEWODY DOKTORSKIE

I ) przewód doktorski mgr inż. Paweł Górecki:

1 streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Paweł Górecki,

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku agielskim mgr inż. Paweł Górecki,

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Góreckiego napisana przez dr hab. inż. Ewę Raj z Politechniki Łódzkiej,

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Góreckiego napisana przez prof. dr hab. inż. Stanisława Szczepańskiego zs Politechniki Gdańskiej.

II ) przewód doktorski mgr inż. Marcin Lisowski:

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim mgr inż. Marcin Lisowski,

2) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego napisana przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego z Politechniki Krakowskiej,

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego napisana przez dr. hab. inż. Dariusza Świsulskiego, prof. PG z Politechniki Gdańskiej.

III ) przewód doktorski mgr inż. Krzysztof Górski:

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Krzysztof Górski,

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim mgr inż. Krzysztof Górski,

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Górskiego napisana przez dr hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof PK z Politechniki Koszalińskiej,

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Górskiego napisana przez dr hab. inż. Zbigniewa Rymarskiego, prof PŚ z Politechniki Śląskiej.

IV) przewód doktorski mgr inż. Damian Hallmann:

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Damian Hallmann,

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim mgr inż. Damian Hallmann,

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Hallmanna napisana przez dr hab. inż. Romana Kroka, prof PŚ z Politechniki Śląskiej

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Hallmanna napisana przez dr hab. inż. Mirosława Wołoszyna z Politechniki Gdańskiej

V) przewód doktorski mgr inż. Piotr Grugel:

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Piotr Grugel,

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim mgr inż. Piotr Grugel,

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Grugela napisana przez dr hab. inż. Damian Wojciechowskiego, prof PG z Politechniki Gdańskiej

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Grugela napisana przez dr hab. inż. Krzysztofa Sozańskiego, prof. UZ z Uniwerytetu Zielonogórskiego

VI) przewód doktorski mgr inż. Mariusz Górniak:

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim mgr inż. Mariusz Górniak

2) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Górniaka napisana przez dr hab. inż. Andrzeja Bienia, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż.Mariusza Górniaka napisana przez dr hab. inż. Mirosława Szmajdę, prof PO z Politechniki Opolskiej

VII) przewód doktorski mgr inż. Ewa Krac:

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Ewa Krac

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim mgr inż. Ewa Krac

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż.Ewy Krac napisana przez dr hab. inż. Barbarę Swatowską, prof AGH z Akdaemii Górniczo - Hutniczej

4) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż.Ewy Krac napisana przez dr hab. inż. Macieja Sibińskiego, prof . PŁ z Politechniki Łódzkiej

VIII) przewód doktorski mgr inż. Agaty Bieleckiej

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim mgr inż. Agata Bielecka

2) streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim mgr inż. Agata Bielecka

3) recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Bieleckiej napisana przez d.r hab. inż. Krzysztofa Sozańskiego, prof. UZ z Uniwerytetu Zielonogórskiego

4) recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Bieleckiej napisana przez dr. hab. inż. Jana Mućko, prof. PBŚ z Politechniki Bydgoskiej

IX) przewód doktorski mgr. inż. Andrzeja Piłata

1) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim  i angielskim mgr inż. Andrzej Piłat

2) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Piłata napisana przez dr hab. inż. Andrzeja Bienia, prof. AGH z Akademii Górniczo - Hutniczej i. St. Staszica

3) recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Piłata napisana przez dr hab. inż. Mirosława Wołoszyna, prof. PG z Politechniki Gdańśkiej

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych