SezAM - rekrutacja na rok 2019/2020

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ZAKOŃCZONA!

Rekrutacja uzupełniająca trwała od od 7 do 11 października  2019! 

 

Jeżeli nie dostałeś/dostałaś wiadomości e-mail z informacją o wyniku rekrutacji zgłoś się do Biura Karier Studenckich.

 

 

 

Uwaga, przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z DOKUMENTAMI!

 

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do projektu należy do 11 października 2019 roku do Biura Karier Studenckich dostarczyć wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie uczestnika

3. Kwestionariusz danych osobowych

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze!

KWESTIONARIUSZ prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

Jeżeli jesteś członkiem Koła Naukowego, jesteś wolontariuszem lub angażujesz się w inne działalności naukowe lub pozanaukowe wypełnij dodatkowe oświadczenie (5. Oświadczenie o dodatkowych aktywnościach)

Jeżeli łączysz naukę z pracą będziesz musiał przedstawić jeszcze 6.Oświadczenie dot. wykonywanej pracy (dokument dostępny w BKS).

Jeżeli nie wiesz jak wypełnić konkretne pole w kwestionariuszu osobowym skontaktuj się z Biurem Karier Studenckich - chętnie pomożemy :)

 

Projekt „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

DOKUMENTY:

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

BKS
28.05.2019
Wprowadzenie:
M.Bagińska 28.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Bagińska 30.10.2019