Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023. Kandydaci na studia już teraz mogą założyć konto w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie rekrutacji. 

Terminy rekrutacji uzupełniającej: 

01.08 - 23.09.2022
Zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (wniesienie opłat, wgranie zdjęcia do legitymacji, przesłanie skanów dokumentów)

24.09 - 29.09.2022
Dostarczanie oryginałów wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

30.09.2022
Ogłoszenie listy przyjętych na studia