Egzaminy

Uniwersytet Morski w Gdyni, na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6 z 9 października 2013, wraz z późniejszymi zmianami, jest podmiotem upoważnionym do prowadzenia egzaminów na wszystkie patenty i licencje żeglarskie oraz motorowodne.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni