Prosimy o zapoznanie się z terminami obowiązującymi w trwającym procesie rekrutacji.

Rekrutacja podstawowa na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024:

  • Od dnia 04.05.2023 r. do 19.07.2023 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);
  • Do dnia 19.07.2023 r. – ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;
  • W dniu 20.07.2023 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;
  • Od dnia 20.07.2023 r. do dnia 26.07.2023 r. składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;
  • W dniu 27.07.2023 r. ogłoszenie listy przyjętych; zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024:

  • W terminie 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK;
  • W dniu 15.09.2023 r. – wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;
  • Od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. – składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;
  • W dniu 22.09.2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej; zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat procesu rekrutacji?

Skorzystaj z pomocy ChatBota, który odpowie na Twoje pytania.
Nasz wirtualny asystent rekrutacji znajduje się u dołu strony, w prawym jej rogu. 
 


 

INFORMATORY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024