Raporty i dokumenty

Raporty

Podczas prac nad Strategią HR dla Naukowców opracowano i przeprowadzono w terminie 15.01-15.02.2017 badanie ankietowe wśród pracowników naukowo-dydaktycznych. Wyniki badania dostępne są w Raporcie.

Prace Zespołu w zakresie opracowywanej Strategii HR w UMG zostały poddane konsultacjom z przedstawicielami Doktorantów UMG. Raport z konsultacji dostępny jest w opracowanym sprawozdaniu.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni