O programie Executive Offshore Wind MBA

Executive Offshore Wind MBA

Czas trwania
4 semestry

Język
Angielski

Start
październik 2024

Tryb
80% stacjonarnie

 

Dlaczego Executive Offshore Wind MBA

 • Pierwszy program Executive MBA w Polsce dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Unikalne połączenie aktualnej wiedzy branżowej z nowoczesnymi kompetencjami menedżerskimi
 • Przygotowanie do działalności na polskim i międzynarodowym rynku Energetyki Morskiej
 • Zajęcia prowadzone przez polskich i międzynarodowych ekspertów branży MEW i zarządzania
 • Prestiżowy międzynarodowy dyplom Executive Offshore Wind MBA

Cele programu

Program przygotowuje profesjonalnych, skutecznych menedżerów i liderów dynamicznego sektora Offshore Wind. Uczestnicy nabywają zaawansowane kompetencje i nowoczesną wiedzę o zarządzaniu w firmach Energetyki Morskiej. Absolwenci programu posiadają unikalne umiejętności poszukiwane na polskim i światowym rynku Offshore oraz międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone prestiżowym dyplomem Executive Offshore Wind MBA.

Uczestnicy

Program jest przeznaczony dla kandydatów posiadających praktykę w firmach przemysłu morskiego i sektora Energetyki Morskiej oraz osób z doświadczeniem w innych branżach, planujących aktywność zawodową w sektorze Offshore Wind.

Międzynarodowy charakter

Program jest realizowany przez Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG , we współpracy z University of Applied Sciences Bremerhaven oraz Business Academy SouthWest – liderami programów menedżerskich i specjalistycznych dla sektora Offshore Wind Energy. UASB and BASW prowadzą pierwszy na świecie program Offshore Wind MBA, którego wybrane moduły wchodzą w skład studiów EOW MBA.

Uniwersytet Morski w Gdyni zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingu światowych uczelni morskich. Łączy bogate doświadczenie w edukacji morskiej z zaawansowanymi technologiami, innowacyjnymi metodykami uczenia i nowoczesną ofertą programową. Jest wiodącym ośrodkiem edukacyjnym w sektorze Energetyki Morskiej. Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG oferuje programy menedżerskie, szkolenia specjalistyczne i usługi doradcze dla dynamicznego sektora MEW. Dzięki współpracy z szerokim gronem ekspertów i organizacji CMEW UMG pełni rolę centrum kompetencyjnego służącego przedsiębiorstwom i pracownikom branży Offshore Wind.

University of Applied Sciences Bremerhaven jest niemiecką uczelnią wyższą o światowej renomie w obszarze edukacji morskiej. Profil UASB wynika z lokalizacji na wybrzeżu Morza Północnego, a wysoka pozycja Uniwersytetu z nowoczesnych, innowacyjnych programów i szkoleń dla przemysłu morskiego. W tej „Uczelni nad Morzem” 3,000 słuchaczy z 40 krajów uczestniczy w 25 technicznych, naukowych i ekonomicznych kierunkach studiów. Hochschule Bremerhaven posiada silną pozycję w branży Wind Energy. Wspólnie z partnerami branżowymi i akademickimi prowadzi Instytut Energetyki Wiatrowej. UASB oferuje szeroki zakres programów w obszarze technologii energetyki wiatrowej, w tym program Offshore Wind Energy MBA.

Business Academy SouthWest jest duńską uczelnią prowadzącą działalność naukową i edukacyjną w Esbjerg and Sønderborg. Dzięki położeniu w regionie Morza Północnego jest jednym z wiodących ośrodków edukacyjnych dla przemysłu Offshore Wind. BASW posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów i menedżerów dla branży MEW w ramach studiów i szkoleń o profilu technicznym, informatycznym i ekonomicznym. BASW we współpracy z UASB prowadzi program Offshore Wind Energy MBA.

Międzynarodowy dyplom

Absolwenci programu otrzymują dyplom Podyplomowych Studiów MBA wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz międzynarodowy dyplom Executive Master of Business Administration wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni, podpisany przez University of Applied Sciences Bremerhaven and Business Academy SouthWest.

Korzyści praktyczne

 • Wysoka wartość programu opartego na aktualnej wiedzy i doświadczeniu branży oraz nowoczesnej praktyce zarządczej
 • Sesje specjalistyczne prowadzone przez firmy i instytucje OWE prezentują najnowsze rozwiązania i realne przykłady
 • Program dostarcza unikalnej wiedzy branżowej, jednocześnie rozwijając praktyczne umiejętności zarządcze i kierownicze
 • Dynamiczne warsztaty menedżerskie motywują do wdrażania nowych kompetencji w codziennej pracy
 • Dzielenie się doświadczeniem i koncepcjami sprzyja kreatywności, dostarcza nowych inspiracji uczestniczącym firmom
 • Uczestnictwo w programie pozwala nawiązać wartościowe relacje zawodowe i biznesowe
 • EOW MBA jest międzynarodowym programem prowadzonym we współpracy z doświadczonymi organizacjami sektora Offshore Wind Energy

Zakres programu

SEMESTR I

Wprowadzenie do Morskiej Energetyki Wiatrowej
Zarządzanie strategiczne
Logistyka i łańcuch dostaw w sektorze MEW
Zachowania w organizacji
Symulacyjna gra menedżerska
Sesja specjalistyczna MEW I

SEMESTR II

Bezpieczeństwo operacyjne i zarządzanie ryzykiem
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie projektami
Przywództwo i kierowanie zespołem
Sesja specjalistyczna MEW II

SEMESTR III

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Ekonomiczne uwarunkowania morskich farm wiatrowych
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawne aspekty biznesu i zarządzania
Sesja specjalistyczna MEW III

SEMESTR IV

Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym
ESG - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
Informatyczne systemy zarządzania
Innowacyjne przywództwo - innowacyjny zespół
Biznes globalny, różnice kulturowe w biznesie
Rozwój umiejętności przywódczych
Sesja specjalistyczna MEW IV

Prowadzący

Program EOW MBA jest prowadzony przez ekspertów Energetyki Morskiej i praktyków zarządzania.

Patronat Honorowy

British Embassy Warsaw Royal Danish Embassy Warsaw Kingdom of the Netherlands Ambasada Norwegii Global Wind Energy Council

Partner Merytoryczny

PTMEW

Partnerzy

DNVGE POWER  Inter Marine Group Kongstein MAG  MEVO Orsted PRS RWE Seaway 7 Semco Maritime SEE Renewables Siemens Gamesa Vestas

Partnerzy Medialni

Baltic WindGospodarka Morska

Kontakt

dr Tomasz Harackiewicz
Kierownik studiów podyplomowych EOW MBA
Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
Uniwersytet Morski w Gdyni
+48 602 494 388
t.harackiewiczatau.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia