Konferencje

Konferencje cykliczne

Wszystkie konferencje

10.09.2012 - 12.09.2012
Prof. Piotr Jędrzejowicz oraz prof. AMG  Ireneusz Czarnowski byli organizatorami sesji specjalnej pt. ”Population-based metaheuristics” na...
01.12.2011 - 02.12.2011
Konferencja organizowana przez Katedrę Handlu i Usług, AMG, we współpracy z Katedrą Marketingu Usług, Uniwersytet Szczeciński
27.11.2011
II Konferencja „Nauka dla Biznesu” – konferencja realizowana w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw...

Strony

Podsumowania konferencji

European STAMP Workshop and Conference
W dniach 29-30 września 2022 na Wydziale Nawigacyjnym odbyła się 10. edycja konferencji naukowej European STAMP Workshop and Conference,...
30.09.2022
W dniach 4-8 września 2022 roku, po raz szestnasty, odbyła się międzynarodowa konferencja Summer Safety and Reliability Seminar – SSARS 2022,...
08.09.2022
XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”
W dniu 7 września 2022 roku w Auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęła się XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola...
07.09.2022

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni