Konferencje

Konferencje cykliczne

Wszystkie konferencje

15.06.2011 - 17.06.2011
9th International Navigational Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TRANS-NAV 2011 - edycja odbywającej ...
11.04.2011
I Konferencja „Nauka dla Biznesu” – konferencja realizowana w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw...
10.11.2010
Organizowana w ramach 2nd International Conference on Computational Collective Intelligence - Technologies and Applications (ICCCI 2010...

Strony

Podsumowania konferencji

European STAMP Workshop and Conference
W dniach 29-30 września 2022 na Wydziale Nawigacyjnym odbyła się 10. edycja konferencji naukowej European STAMP Workshop and Conference,...
30.09.2022
W dniach 4-8 września 2022 roku, po raz szestnasty, odbyła się międzynarodowa konferencja Summer Safety and Reliability Seminar – SSARS 2022,...
08.09.2022
XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”
W dniu 7 września 2022 roku w Auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęła się XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola...
07.09.2022

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni