Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie

Zapraszamy zainteresowanych włączeniem się w działania objęte projektem.


Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • pogłębieniem wiedzy z zakresu zagadnień związanych z popularyzacją i promocją nauki
 • wzięciem udziału w szkoleniach (teoretycznych i praktycznych) dotyczących popularyzacji i promocji nauki prowadzonych przez specjalistów w tym zakresie
 • włączeniem się w działania związane z popularyzacją nauki w UMG pozwalające przybliżyć społeczeństwu tematykę badań które prowadzisz

zapraszamy do zgłoszenia się do udziału w projekcie „Lokalni Rzecznicy Nauki na Uniwersytecie Morskim w Gdyni”, finansowanym z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny:

 1. wypełnić formularz rekrutacyjny dla kandydatów 
 2. wypełniony formularz złożyć w Biurze Projektu, pok. B-106d do dnia 10 maja 2024 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

 • Kierownik Projektu – dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, Prorektor ds. Nauki
 • Kierownik Działu Nauki – mgr Izabela Dudek-Muczyńska
 • Specjalista w Zespole ds. Projektów – mgr Joanna Jankowska

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Udział w projekcie

Pierwszy etap Projektu obejmuje przeprowadzenie rekrutacji 40 nauczycieli akademickich UMG, zainteresowanych włączeniem się w działania objęte projektem i wykazujących pożądane predyspozycje do stania się Lokalnymi Rzecznikami Nauki UMG.

Zakłada się, że będą oni reprezentować obszary badawcze i dyscypliny naukowe, w których UMG prowadzi badania naukowe, takie jak: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, geodezja i transport, inżynieria mechaniczna, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o zarządzaniu i jakości, czy też technologie żywności i żywienia.

Z uwagi na unikatowy morski charakter Uczelni, szczególny nacisk zostanie położony na obszary badawcze w ramach tych dyscyplin związane z technologiami morskimi, transportem morskim, ochroną środowiska morskiego, odnawialnymi źródłami energii, w tym morską energetyką wiatrową, czy też gospodarką morską.

Każdy zrekrutowany do projektu nauczyciel akademicki UMG:

 1. Weźmie udział w cyklu organizowanych szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie popularyzacji i promocji nauki (działanie obowiązkowe).
 2. Włączy się w jedno z działań obejmujących popularyzację i promocję nauki (działanie obowiązkowe).
 3. Weźmie udział w konkursie na najlepszego popularyzatora nauki w UMG (działanie opcjonalne)

Każdy uczestnik w projekcie ze strony UMG, po ukończeniu cyklu szkoleń i włączeniu się w jedno z działań obejmujących popularyzację i promocję nauki stanie się tzw. Lokalnym Rzecznikiem Nauki UMG oraz otrzyma odpowiedni certyfikat.

Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie odbywa się w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Lokalni Rzecznicy Nauki na Uniwersytecie Morskim w Gdyni”, zatwierdzony przez Rektora UMG. 

Termin przeprowadzenia rekrutacji: kwiecień 2024 r.

 

 

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki