Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie popularyzacji i promocji nauki

Kandydaci na LRzN UMG zostaną  kompleksowo przeszkoleni w celu podniesienia ich kompetencji niezbędnych przy działaniach związanych z popularyzacją i promocją nauki. Planowane są łącznie cztery szkolenia z których dwa będę miały formę wykładu, natomiast pozostałe dwa – formę warsztatów, realizowanych w mniejszych grupach. Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia: komunikacja naukowa i formy popularyzacji nauki, sztuka przygotowania profesjonalnych prezentacji, zasady prezentacji naukowej przed kamerą, nowoczesne formy i sposoby dotarcia do odbiorców w różnym wieku oraz o różnym profilu, formy i sposoby współpracy naukowców z mediami, wykorzystanie narzędzi i technologii, w tym mediów społecznościowych, wspierające proces popularyzacji.

Podstawowe informacje

 • Planowany termin organizacji szkoleń: szczegółowe terminy poniżej
 • Miejsce szkoleń: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
 • Forma szkoleń: część teoretyczna – wykład; część praktyczna - warsztat
 • Liczba uczestników: 40 osób (wykład – 1 grupa 40 osób, warsztat – 4 grupy po 10 osób)

Szczegółowa tematyka szkoleń

Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie popularyzacji i promocji nauki zostały podzielone na dwa bloki.

 1. Komunikacja naukowa i wystąpienia publiczne
 2. Wystąpienia przed kamerą (w tym online, webinaria, wywiad) oraz prezentacja audio i wideo osiągnięć i potencjału naukowców i zespołów badawczych

Blok 1. Komunikacja naukowa i wystąpienia publiczne

Harmonogram szkoleń:

 • Szkolenie I – wykład (5 godzin zegarowych): 17 maja 2024 r., godz. 8.00-14.00
 • Szkolenie II – warsztaty (5 godzin zegarowych):
  w podziale na grupy: 20 maja 2024 r. - I grupa 8.00-13.30, II grupa 13.30-19.00; 21 maja 2024 r. - III grupa 8.00-13.30, IV grupa 13.30-19.00

Zagadnienia:

 • co to znaczy promować i popularyzować naukę i dlaczego powinno się to robić (perspektywa badacza/nauczyciela, uczelni oraz odbiorcy)?
 • sposoby promocji i popularyzacji nauki (przygotowywanie prezentacji (np. slajdy), przygotowanie krótkiego interesującego filmiku o osiągnięciach naukowych, tworzenie tekstów popularyzatorskich, itp.);
 • przygotowanie prezentacji/wystąpienia publicznego, podstawowe zasady wystąpień publicznych, wybór działań i środków przekazu, dostosowanie treści do odbiorcy, podstawowe błędy, narzędzia do wykorzystania w wystąpieniu);
 • efektywna prezentacja: opracowanie scenariusza wystąpienia, kreowanie wizerunku
  i indywidualnego stylu przemawiania, głos, postawa, mowa ciała, gestykulacja, dynamika wystąpienia, sposoby walki z tremą/ stresem, kontrolowanie emocji,  tworzenie dobrej atmosfery wystąpienia, zarządzanie czasem;
 • dopasowanie do audytorium: zidentyfikowanie odbiorców wystąpienia/prezentacji – dzieci, młodzież, dorośli i odpowiednie zróżnicowanie przekazywanych treści;
 • zarządzanie audytorium i angażowanie odbiorców: psychologia pierwszego wrażenia, budowanie kontaktu z audytorium i  techniki podtrzymywania uwagi słuchaczy/ widzów (np. zasada konkretności, efekt przybliżenia, efekt sensacji, poruszanie się na płaszczyźnie konfliktu), wpływanie na zainteresowanie i aktywność odbiorców, przykucie i utrzymywanie uwagi odbiorców, umiejętność dyskusji w grupie, odpowiedni dobór argumentacji;
 • trudne/ nieoczekiwane sytuacje podczas autoprezentacji: błędy i ich eliminowanie, zachowanie w przypadku problemów technicznych, rozładowanie napięcia, opanowanie niepotrzebnych emocji, celna riposta na dowcipy i docinki słuchaczy, radzenie sobie z oporem odbiorców, kreatywne rozwiązywanie ew. problemów;
 • atrakcyjne metody upowszechniania wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji:  FB, IG, LinkedIn, X, radio, TV, TikTok, Youtube itp., służących przekazywaniu treści naukowych szerokiej grupie odbiorców, tworzenie interesujących, prostych i zwięzłych treści, uzupełnienie odpowiednim zdjęciem, grafiką, muzyką
  z zabezpieczeniem praw autorskich wykonawców etc.
 • przedstawienie wiedzy dotyczącej ochrony prawnej osób popularyzujących
  i komunikujących naukę;
 • zachowanie praw autorskich w przypadku wykorzystywania cudzych zdjęć, grafiki, muzyki, odpowiednie informowanie o wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej w danej prezentacji etc.;
 • praktyczne ćwiczenia przygotowujące słuchaczy do wystąpień publicznych związanych z popularyzacją i promocją nauki oraz przygotowywania materiału na potrzeby mediów społecznościowych.

Blok 2. Wystąpienia przed kamerą (w tym online, webinaria, wywiad) oraz prezentacja audio i wideo osiągnięć i potencjału naukowców i zespołów badawczych)

Harmonogram szkolenia:

 • Szkolenie I – wykład (5 godzin zegarowych): 19 czerwca 2024 r., godz. 8.00-14.00 
 • Szkolenie II – warsztaty (5 godzin zegarowych): 
  w podziale na grupy: 20 czerwca 2024 r. - I grupa 8.00-13.30, II grupa 13.30-19.00; 21 czerwca 2024 r. - III grupa 8.00-13.30, IV grupa 13.30-19.00

Zagadnienia:

 • wystąpienia publiczne i autoprezentacja przed mikrofonem i kamerą;
 • przygotowanie do wystąpień publicznych i autoprezentacji (budowanie struktury wypowiedzi, jasny przekaz, spójność wypowiedzi,  zarządzanie czasem, wspomaganie się narzędziami do prezentacji);
 • kreowanie wizerunku i indywidualnego  stylu przemawiania, emisja głosu, dykcja, mimika twarzy, gestykulacja, postawa, mowa ciała, opanowanie tremy lub stresu, wygląd zewnętrzny dopasowany do wystąpienia przed kamerą (strój, makijaż, fryzura), odpowiednie ustawienie kamery, mikrofonu;
 • przegląd możliwych technik prezentacji i zasady doboru odpowiednich narzędzi prezentacyjnych do odbiorcy;
 • tworzenie scenariuszy wypowiedzi, filmów;
 • nagrywanie krótkich filmików prezentujących dane osiągnięcia naukowe indywidualnych osób oraz zespołów badawczych;
 • udostępnianie materiałów filmowych np. na Youtubie;
 • transmisja online wykładu/prezentacji;
 • ćwiczenia praktyczne przed kamerą, nagranie wypowiedzi uczestników i ich analiza, mocne i słabe strony, wyeliminowanie błędów, wskazanie obszarów do udoskonalenia.

 

 

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki