Działania obejmujące popularyzujące i promocję nauki

W drugim etapie Projektu  umiejętności nabyte podczas szkoleń zostaną wykorzystanie w praktycznych działaniach skierowanych na popularyzację wiedzy w społeczeństwie (w szczególności mieszkańcom Trójmiasta i okolic w wieku dorosłym) poprzez przygotowanie wykładów oraz warsztatów o charakterze popularnonaukowym i zaprezentowanie ich w formie stacjonarnej w trakcie wydarzeń ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu. Wśród wspomnianych wydarzeń będą te organizowane zarówno przez Uniwersytet Morski w Gdyni (Dzień Otwarty UMG, Morski Festiwal Nauki, Pomorska Noc Naukowców), jak również organizowane przez podmioty otoczenia społecznego współpracujące z UMG, w szczególności Centrum Nauki Experyment w Gdyni (wydarzenia w ramach: SCIENCE CAFE czy też ScienceCom).

Działania planowane w ramach projektu obejmują:

  • wykłady realizowane stacjonarnie w UMG (10 miesięcy, 2 wykłady w miesiącu) w roku akademickim 2024/2025 prezentujące obszary badawcze i osiągnięcia naukowe pracowników UMG; wykłady będą nagrywane i udostępnione w internecie;
  • 12 wykładów otwartych w ramach wydarzeń cyklicznych organizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni;
  • 2 wykłady otwarte w ramach wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni;
  • popularyzację osiągnięć naukowych w formie 6 krótkich filmów (3-5 min). Filmy te będą upowszechnione na ogólnodostępnej platformie Youtube oraz wykorzystywane w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Termin realizacji działań: wrzesień 2024 r. – październik 2025 r.

 

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki