Inkubator Innowacyjności 4.0

PRZEDŁUŻAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W KONKURSIE NA MIKRO-GRANTY W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

 

Szanowni Państwo, przedłużamy nabór uzupełniający na realizację prac przedwdrożeniowych do projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

 

W ramach naboru przewidziane jest finansowanie na realizację maksymalnie dwóch prac przedwdrożeniowych. Maksymalna wartość wsparcia pojedynczej pracy przedwdrożeniowej to 25 000 PLN.

Procedura naboru w Konkursie obejmuje kolejno następujące działania:

1. Organizator Konkursu ogłasza i publikuje na swojej stronie internetowej termin naboru wniosków oraz wskazuje dokumenty do naboru uzupełniającego.

2. Uczestnicy Konkursu wypełniają pełne wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych wraz z załącznikami (harmonogram rzeczowo-finansowy, prezentacja pracy przedwdrożeniowej).

3. Uczestnicy Konkursu składają wypełnione dokumenty w terminie i na adresy wskazany przez Organizatora

4. Wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną rekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym.

 

Termin zakończenia naboru: 10.12.2021r.

 

Wzór formularza, regulamin konkursu jak również inne dokumenty wymagane do wypełnienia znajdują się na dole strony.

Prosimy o przesyłanie skanów dokumentacji na adres mailowy bizesatumg.edu.pl, oryginały natomiast prosimy dostarczyć do pokoju C-204, C-205.

 

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

06.12.2021

 

 


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W KONKURSIE NA MIKRO-GRANTY W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

 

Już dzisiaj, tj. dn. 29.11.2021 r. uruchamiamy nabór uzupełniający na realizację prac przedwdrożeniowych do projektu Inkubator Innowacyjności 4.0!

W ramach naboru przewidziane jest finansowanie na realizację maksymalnie dwóch prac przedwdrożeniowych. Maksymalna wartość wsparcia pojedynczej pracy przedwdrożeniowej to 25 000 PLN.

Procedura naboru w Konkursie obejmuje kolejno następujące działania:

1. Organizator Konkursu ogłasza i publikuje na swojej stronie internetowej termin naboru wniosków oraz wskazuje dokumenty do naboru uzupełniającego.

2. Uczestnicy Konkursu wypełniają pełne wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych wraz z załącznikami (harmonogram rzeczowo-finansowy, prezentacja pracy przedwdrożeniowej).

3. Uczestnicy Konkursu składają wypełnione dokumenty w terminie i na adresy wskazany przez Organizatora

4. Wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną rekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym.

 

Termin rozpoczęcia naboru: 29.11.2021r.

Termin zakończenia naboru: 06.12.2021r.

 

Wzór formularza, regulamin konkursu jak również inne dokumenty wymagane do wypełnienia znajdują się na dole strony.

Prosimy o przesyłanie skanów dokumentacji na adres mailowy bizesatumg.edu.pl, oryginały natomiast prosimy dostarczyć do pokoju C-204, C-205.

 

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

29.11.2021

 


KONKURS NA MIKRO-GRANTY W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

 

W nadchodzący poniedziałek tj. dn. 29.11.2021 r. uruchomiony zostanie nabór uzupełniający na realizację prac przedwdrożeniowych do projektu Inkubator Innowacyjności 4.0!

W ramach naboru przewidziane jest finansowanie na realizację maksymalnie dwóch prac przedwdrożeniowych. Maksymalna wartość wsparcia pojedynczej pracy przedwdrożeniowej to 25 000 PLN.

Procedura naboru w Konkursie obejmuje kolejno następujące działania:

1. Organizator Konkursu ogłasza i publikuje na swojej stronie internetowej termin naboru wniosków oraz wskazuje dokumenty do naboru uzupełniającego.

2. Uczestnicy Konkursu wypełniają pełne wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych wraz z załącznikami (harmonogram rzeczowo-finansowy, prezentacja pracy przedwdrożeniowej).

3. Uczestnicy Konkursu składają wypełnione dokumenty w terminie i na adresy wskazany przez Organizatora

4. Wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną rekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym.

 

Termin rozpoczęcia naboru: 29.11.2021r.

Termin zakończenia naboru: 06.12.2021r.

 

Zapraszamy do współpracy i składania wniosków!

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

26.11.2021


Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić wyniki Konkursu na "mikro-granty" realizowanego wspólnie w konsorcjum z Politechniką Śląską (Lider) w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Komitet Inwestycyjny, obradujący w dn. 23.02.br i 25.02.br na podstawie informacji zawartych we wnioskach o wsparcie oraz prezentacji dot. zgłoszonych prac przedwdrożeniowych, przedstawionych przez Uczestników Konkursu, zakwalifikował do realizacji łącznie 15 Grantów, w tym 5 Grantów dla naukowców Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i 10 Grantów dla naukowców Politechniki Śląskiej.

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

 

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

05.03.2021

 


Szanowni Państwo,

prezentujemy poniżej wyniki przeprowadzonego naboru prac przedwdrożeniowych do projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach Etapu I - Preselekcji. Do Etapu II zostały zakwalifikowane następujące prace (UMG pozycje 14-21):

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

29.01.2021


Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

14.01.2021


Minął miesiąc od uruchomienia naboru na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach Etapu I -  Preselekcji projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku, dzięki któremu mają Państwo szansę otrzymać mikro-grant i wsparcie w realizacji swojego innowacyjnego rozwiązania, a także do zapoznania się z plakatem podsumowującym uczestnictwo w projekcie.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na dole strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

28.12.2020


 

 

 

KONKURS NA MIKRO-GRANTY W RAMACH PROJEKTU
INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

 

 Już dziś (20.11.2020 r.) Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań uruchamia nabór na realizację prac przedwdrożeniowych do projektu Inkubator Innowacyjności 4.0!

 

Jeśli chcesz otrzymać mikro-grant oraz wsparcie w realizacji swojego innowacyjnego rozwiązania – złóż wniosek już teraz!

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami w dniu dzisiejszym uruchomiony został nabór prowadzony w ramach Etapu I – Preselekcja, który stanowi odpowiedź na wymagania przedstawione w ramach realizowanego przez Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Poniżej przedstawiamy kluczowe dla Państwa informacje związane z realizacją Etapu I:

Wzór formularza, regulamin konkursu jak również inne dokumenty wymagane do wypełnienia w ramach Etapu I oraz Etapu II znajdują na dole strony;

– Wypełniony formularz, grafiki, zdjęcia lub inne dodatkowe informacje należy przesłać na adres biznesatumg.edu.pl, wpisując w tytule Inkubator Innowacyjności 4.0;

– Nabór w ramach Etapu I powinien umożliwić Organizatorom (czyt. UMG i PŚ) wybór i jak najlepsze dopasowanie wybranych prac przedwdrożeniowych do wymagań i oczekiwań programu Inkubator Innowacyjności 4.0;

– Etap I naboru jest prowadzony równolegle przez Uniwersytet Morski w Gdyni (Partner Projektu) oraz Politechnikę Śląską (Lider Projektu);

– W ramach Etapu I nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania podwójnej wartości alokacji środków przeznaczonych na ten cel, która wynosi 35 prac: Uniwersytet Morski w Gdyni (Partner Projektu) - 15 projektów, Politechnikę Śląską (Lider Projektu) - 20 projektów; 

– Organizatorzy konkursu w wyniku pracy zespołów projektowych podejmą decyzję w sprawie wyboru prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do udziału w ramach Etapu II procesu naboru.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

 


 

O PROGRAMIE

Program Inkubator Innowacyjności 4.0 został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 czerwca 2020 r. na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Program jest finansowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Projekt jest realizowany w konsorcjum:

Politechnika Śląska (Lider), Uniwersytet Morski w Gdyni (Partner)

Łączny budżet całego konsorcjum:

2.159.090,91 zł

Łączny budżet UMG:

681 818,18 zł

Wysokość dofinansowania dla UMG w ramach prac przedwdrożeniowych:

354 925,64 zł

 

OKRES REALIZACJI

01.09.2020-31.12.2022

 

CEL

Główny cel programu Inkubator Innowacyjności 4.0 stanowi wsparcie procesu zarządzania rozwiązaniami powstającymi w uczelni, a w szczególności procesu komercjalizacji. Działania te w programie podejmowane są poprzez:

 • wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji;
 • realizacje zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych;
 • promocję osiągnięć naukowych oraz zwiększanie ich wpływu na rozwój innowacyjności;
 • inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

WSPARCIE I DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji badań w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 nakierowanego na praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej będzie realizował zadania polegające na:

 • inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 • przygotowaniu projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności intelektualnej;
 • zarządzaniu portfelem technologii obejmującym w szczególności:
  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w sferze gospodarczej lub społecznej,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 • intensyfikacji roli Brokerów Innowacji, którzy będą pełnić rolę pośredników, działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, prowadzącej do zastosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej;
 • prowadzeniu prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł.

 


 

URUCHOMIENIE NABORU PRAC JUŻ WKRÓTCE!

 

 

Mapa realizacji prac przedwdrożeniowych będzie wskazywała drogę działań podejmowanych przez Brokerów Innowacji UMG we współpracy z zespołami badawczymi w ramach tego zadania w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0.

Czerwony punkt na mapie oznacza aktualne miejsce prac Brokerów Innowacji.

Prace nabierają tempa i jesteśmy tuż przed kolejnym ważnym krokiem, czyli uruchomieniem konkursu na mikro-granty dot. wsparcia prac przedwdrożeniowych na realizację innowacyjnych rozwiązań.

Śledźcie nasze komunikaty, szczegółowe informacje już niedługo!

 

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

19.11.2020

 


 

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I KOMERCJALIZACJI BADAŃ

Kierownik projektu II 4.0:

dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba

 

Brokerzy innowacji:

mgr Anna Baczewska

mgr inż. Anna Żuławska

Tel: 58-5586-402,
pokój C-204, C-205
e-mail:  biznesatumg.edu.pl

 

Informacje powiązane:

 

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

M.Kukowska-Kaszuba
16.11.2020
Wprowadzenie:
a.baczewska 16.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.baczewska 06.12.2021