DLA BIZNESU

 

Zobacz więcej > 

 

Będąc ogólnouczelnianą jednostką Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prowadzimy szeroki zakres działalności o charakterze:

✔  usługowym,

✔  doradczym,

✔  informacyjnym,

✔  szkoleniowym,

✔  promocyjnym.

 

Oferujemy elastyczne podejście do realizacji badań naukowych oraz usług badawczo-rozwojowych i eksperckich, dostosowane do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych.

 

Nasza unikalna działalność wraz z ofertą B+R wpisuje się w 5 głównych obszarów tematycznych:

1. Badania środowiskowe
#ochrona środowiska #gospodarka cyrkularna #zeroemisyjność
2. Elektroenergetyka i odnawialne źródła energii 
#efektywna i niskoemisyjna energetyka #technologie wodorowe #zielona transformacja
3. Transport, logistyka i bezpieczeństwo
#nowoczesna mobilność #nowoczesny detal #cyfryzacja organizacji
4. Inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa 
#paliwa nowej generacji #produkty przyjazne środowisku #nowoczesne materiały
5. Zarządzanie, technologie informacyjne i jakość towarów
#klient przyszłości #innowacyjna organizacja #cyfrowa organizacja

 

Każdy z obszarów ma przypisanego opiekuna w postaci brokera innowacji UMG.

 

Współpraca z nami to zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej podejmowanych inicjatyw, zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu doskonale wykwalifikowanej kadry naukowej oraz udostępnienie nowoczesnej infrastruktury badawczej, gwarantującej prowadzenie badań na najwyższym poziomie.

 

 

Uniwersytet Morski w Gdyni cieszy się międzynarodowym uznaniem w zakresie działalności badawczej i edukacyjnej. Angażujemy od lat swój kapitał intelektualny i ludzki w projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w szczególności na rzecz gospodarki morskiej.

 

Współpracujemy z:

✔  kluczowymi przedsiębiorstwami w obszarze offshore

✔  dużymi, średnimi, małymi oraz mikro przedsiębiorstwami na mocy podpisanych listów intencyjnych, porozumień czy umów;

✔  a także instytucjami w ramach wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, działań informacyjno-promocyjnych oraz działań popularyzujących wiedzę.

 

Zapraszamy do współpracy, skontaktuj się z nami!

 

Oferta współpracy dla biznesu w wersji pdf:

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań