Program wydarzenia

 


Zapraszamy do zapoznania się z poniższym programem Dni Otwartych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.


Wydział Elektryczny

/ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 - 10.45 - Uroczyste zakończenie Konkursu Matematyka i Informatyka w Technice 
  Opis: Uroczyste zakończenie XI edycji Konkursu Matematyka i Informatyka w Technice z wręczeniem nagród laureatom Konkursu.
 • godz. 11.00 - 11.45 - Rozszerzona i Wirtualna Rzeczywistość jako narzędzia dydaktyczne i szkoleniowe
  Opis: Nowe technologie coraz śmielej wkraczają do naszej rzeczywistości. Jak dzięki nim może wyglądać edukacja przyszłości?

​Warsztat:

 • godz. 11.00 - 13.00 - Warsztaty w Laboratorium Techniki Światłowodowej (grupa - 6 os., czas trwania warsztatu - 2 godz.)
  Opis: Spawanie światłowodu, obsługa reflektometru, pomiar strat mocy w torze światłowodowym.

Laboratoria:

 • Sterowniki Programowalne 
  - Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  (czas przewidziany na jedną grupę - 45 min., 16 os. - grupa)
  Opis: Escape Room  - reaktywacja. Chcesz spróbować swoich sił? Zapraszamy do dwóch pomieszczań - zagadek. Odkryjemy przed Tobą świat bitów/bajtów i sterowników.
 • Laboratorium Morskich Systemów Łączności, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej 
  Godziny dostępności: od 9.00 do 13.00 (czas przewidziany na jedną grupę - 15 min., 12 os. - grupa)
  - Opis: Symulatory morskich systemów telekomunikacyjnych oraz rzeczywiste urządzenia łączności, urządzenia do badania kompatybilności elektromagnetycznej.

21.04.2023 /piątek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.45 - 11.45 - Zastosowanie oprogramowania CAD w komputerowym projektowaniu instalacji elektrycznych
  Opis: Duża część studentów wybiera Wydział Elektryczny UMG, aby w przyszłości zostać projektantami sieci i instalacji elektrycznych. Proponowany godzinny wykład "Zastosowanie oprogramowania CAD w komputerowym projektowaniu instalacji elektrycznych" w sposób praktyczny przedstawia możliwość realizacji przykładowego projektu przy zastosowaniu oprogramowania CAD. Wykład jest dedykowany dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z wykonywaniem dokumentacji projektowych.
 • godz. 12.00 - 12.45 - Czy rozwiązanie zadania można wyhodować? 
  Opis: Prezentacja dotyczy zastosowania algorytmu genetycznego do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych.
 • godz. 13.00 - 13.45 - Metody transmisji informacji w Internecie
  Opis: Jak przebiega pobieranie informacji z odległych serwerów np. z innych krajów czy kontynentów.

​​Warsztat:

 • godz. 10.00 - 11.00,  godz. 11.00 - 12.00 - Realizacja systemu wbudowanego w środowisku TinkerCAD (grupa - 12 os.)
  Opis: W ramach warsztatu planuje się realizację w środowisku TinterCAD prostego systemu wbudowanego wykorzystującego czujniki i układy wykonawcze. W środowisku jest emulowana platforma cyfrowa Arduino wraz z licznymi układami peryferyjnymi, które w ramach warsztatów jego uczestnicy będą programować.

​​Laboratoria:

 • Laboratorium Pomiarów Telekomunikacyjnych 
  Godziny dostępności: od 9.00 do 14.00 (czas przewidziany na jedną grupę - 45 min., 12 os. - grupa)
  Opis: Nowoczesne urządzenia pomiarowe używane  w telekomunikacji.

Wydział Mechaniczny

/ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 9.00 - 9.30 - Carbon, Kevlar i ich zastosowanie w sportach wyczynowych
 • godz. 9.40 - 10.10 - Czym jest inżynieria niezawodności?
  Opis: Celem wykładu popularno-naukowego jest przedstawienie w bardzo przystępnej formie podstawowych zagadnień inżynierii niezawodności. Jak oblicza się niezawodność w okrętownictwie, lotnictwie? Dlaczego obliczanie niezawodności np. pralek się opłaca?
 • godz. 10.20 - 10.50 - Jak to jest zrobione? Od modelu turbiny wiatrowej do gotowego wyrobu.
 • godz. 11.00 - 11.30 - Kompetencje inżyniera w Przemyśle 4.0
  Opis: Przemysł 4.0, Industry 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa – z tymi określeniami spotykamy się na co dzień w różnych mediach. Czym naprawdę jest przemysł 4.0? Czy to tylko robotyzacja produkcji? Jakie kompetencje powinien posiadać inżynier w przemyśle 4.0?
 • godz. 11.40 - 12.10 - Rozwój elektrowni wiatrowych
  Opis: Podczas  wykładu popularnonaukowego przedstawiony zostanie rys historyczny rozwoju elektrowni wiatrowych wraz z ich periodyzacją. Najbardziej szczegółowo zostanie omówiony "5. etap dynamicznego rozwoju" w ramach którego przedstawione zostaną światowe statystyki stanu obecnego jak i prognozowane scenariusze.
 • godz. 12.20 - 12.50 - Po co męczyć materiał? Co może zjeść stal?
  Opis: Jak w laboratoriach WM sprawdzamy właściwości wytrzymałościowe materiałów? Co się dalej dzieje z uzyskanymi danymi? Jak inżynier je wykorzystuje podczas procesu projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń? Zjawisko kawitacji – jak powstaje, przyczyny, skutki, metody badania zjawiska w laboratoriach WM.

​Warsztat:

 • godz. 9.00 - 12.00 - Warsztaty z podstaw miernictwa (30 min./grupa, 10 os. - grupa)

Laboratoria:

 • Laboratorium automatyki (30 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00  
 • Laboratorium wytrzymałości materiałów (45 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00  
 • Laboratorium fizyki (30 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  
 • Symulator siłowni okrętowej (20 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  
 • Laboratorium silników okrętowych (20 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  

21.04.2023 /piątek/

​​Laboratoria:

 • Laboratorium automatyki (30 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00  
 • Laboratorium wytrzymałości materiałów ( 45 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 12.00 
 • Laboratorium silników okrętowych (20 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 13.00  

Wydział Nawigacyjny

Prosimy o zwrócenie uwagi na lokalizację zajęć (budynek główny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81 - 87 w Gdyni, budynek Wydziału Nawigacyjnego przy al. Jana Pawła II 3 w Gdyni)

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 - 11.00 - Rynek promowy oraz wycieczkowy na Bałtyku - stan obecny i perspektywy rozwoju /ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/
  Opis: Charakterystyka przewozów promowych i wycieczkowych na Bałtyku - czynniki wpływające na konkurencyjność transportu. Siatka połączeń promowych. Największe porty promowe - wpływ pandemii oraz wojny na wielkość przewozów promowych. Analiza rynku wycieczkowego. Największe porty obsługujące wycieczkowce. Analiza floty zatrudnionej na Bałtyku - innowacje, alternatywne paliwa i wiele innych
 • godz. 10.00 - 10.45 - Kolejowy dostęp do portu w Gdyni /ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/
  Opis: Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni spowoduje bardzo duży wzrost potrzeb przewozowych od strony zaplecza, przede wszystkim za pomocą transportu kolejowego. Wykład sygnalizuje związane z tym problemy w skali całego kraju oraz przedstawia możliwości ich rozwiązania.
 • godz. 10.00 - 10.30, godz. 11:00 - 11:30, godz. 12:00 - 12:30 - Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacyjnych Wydziału Nawigacyjnego /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/
  Opis: Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego. Wykład trwający 30 min. (odbywa się co 30 min.)

Warsztaty: 

 • godz. 9.00 - 13:50 - Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Transporcie /ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/
  Opis: Głównym założeniem warsztatów jest przybliżenie koncepcji GIS-ów (ang. Geographic Information System) uczniom szkół średnich. Co więcej na warsztatach zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania GIS-ów w transporcie. Uczniowie podczas warsztatów będą mieli możliwość wykonać analizę transportową w programie QGIS. Każdy uczeń otrzyma certyfikat. Warto wziąć udział w warsztatach GIS, ponieważ są one częścią podstawy programowej geografii w szkołach ponadpodstawowych.
  Warsztaty trwają godzinę. Odbywają się co godzinę.  (odbywa się co 50 min.)

​Laboratoria /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/: 

 • Laboratorium Symulatora Manewrowego KES (15 min./grupa, 10 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 10:00 do 12.00  
  - Opis: 
  Symulator nawigacyjno-manewrowy, rzeczywiste wyposażenie mostka nawigacyjnego, możliwość manewrowania różnymi statkami w różnych portach, w wybranych warunkach pogodowych. 
 • Laboratorium symulacyjne Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) (30 min./grupa, 14 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 10:00 do 14.00  
  - Opis: Nowoczesny, interaktywny symulator GMDSS - TRANSAS TGS 5000 składa się ze stanowiska instruktora oraz z siedmiu, podwójnych stanowisk szkoleniowych. W ramach symulatora możliwe jest szkolenie w zakresie procedur prowadzenia łączności morskiej oraz obsługi urządzeń i podsystemów radiokomunikacyjnych składających się na Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), a także z wykorzystaniem niektórych elementów wspomagających.
 • Symulator mostka nawigacyjnego i elektronicznych map nawigacyjnych (20 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00  
  - Opis: Podczas wizyty można się będzie zapoznać z urządzeniami symulującymi pracę prawdziwego statku, jego wyposażenia nawigacyjnego i załogi. Dzięki symulacji prawdziwych statków i warunków możesz poczuć się jak członek załogi statku, wpływającego do prawdziwego portu i sprawdzić, czy cierpisz na chorobę morską.
 • Laboratorium Astronawigacji - Planetarium im. A. Ledóchowskiego (30 min./grupa, 30 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00  
   

21.04.2023 /piątek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 - 10.30, godz. 11:00 - 11:30, godz. 12:00 - 12:30 - Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacyjnych Wydziału Nawigacyjnego /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/
  Opis: Prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego. Wykład trwający 30 min. (odbywa się co 30 min.)

Warsztaty:

 • godz. 9.00 - 13:50 - Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Transporcie /ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/ (50 min./grupa, 12 os. - grupa)
  Opis: Głównym założeniem warsztatów jest przybliżenie koncepcji GIS-ów (ang. Geographic Information System) uczniom szkół średnich. Co więcej na warsztatach zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania GIS-ów w transporcie. Uczniowie podczas warsztatów będą mieli możliwość wykonać analizę transportową w programie QGIS. Każdy uczeń otrzyma certyfikat. Warto wziąć udział w warsztatach GIS, ponieważ są one częścią podstawy programowej geografii w szkołach ponadpodstawowych. 
  Warsztaty trwają 50 min. Odbywają się co godzinę. 

​Laboratoria /Wydział Nawigacyjny, al. Jana Pawła II 3, Gdynia/: 

 • Symulator mostka nawigacyjnego i elektronicznych map nawigacyjnych (20 min./grupa, 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00  
  - Opis: Podczas wizyty można się będzie zapoznać z urządzeniami symulującymi pracę prawdziwego statku, jego wyposażenia nawigacyjnego i załogi. Dzięki symulacji prawdziwych statków i warunków możesz poczuć się jak członek załogi statku, wpływającego do prawdziwego portu i sprawdzić, czy cierpisz na chorobę morską.
 • Laboratorium Astronawigacji - Planetarium im. A. Ledóchowskiego (30 min./grupa, 30 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 9:00 do 14.00 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

/ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/

20.04.2023 /czwartek/

Wykłady/Prezentacje:  

 • godz. 10.00 - 10.45 - Coffea arabica L. vs. Coffea canephora robusta, dylematy współczesnego „kawosza” 
  Opis: Parafrazując słynny fragment monologu Hamleta z dzieła Williama Shakespear'a można zadać sobie dziś fundamentalne pytanie - pić kawę, czy jej nie pić? Jeżeli tak, to jaką? A może inne napoje określane mianem substytutów kawy? Próbą rozstrzygnięcia tego dylematu będzie niniejszy wykład poświęcony przedstawieniu historii i współczesnym uwarunkowaniom ekonomicznym na rynku kawy. Skoncentrujemy się na właściwościach naparu, określanego w kulturze wschodu jako "qahhwat al-bun" oraz na tym jak ten napar wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Dokonamy porównania z innymi napojami, jak np. "energetyki". Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, jak wybrać kawę „wysokiej jakości” i czy taka w ogóle istnieje?
 • godz. 11.00 - 11.45 - Jak nie zarządzać? Zarządzanie z przymrużeniem oka 
  Opis: To spojrzenie na zarządzanie z przymrużeniem oka. Są w zarządzaniu ludzie z poczuciem humoru, którzy pokazują błędy i absurdy zarządzania, na przykład formułując absurdalne prawa i zasady. I znajdują się też ludzie, którzy postanawiają sprawdzić, czy te prawa jednak faktycznie gdzieś działają. Podobnie, jak Ignoble, ta prezentacja ma najpierw wywoływać uśmiech, a potem zastanowienie.
 • godz. 11.45 - 12.30 - Zasady racjonalnego żywienia - od piramidy do talerza zdrowia 
  Opis: Sposób odżywiania decyduje o stanie zdrowia, ma wpływ na wzrost i rozwój fizyczny, a nawet psychiczny. Znajomość i przestrzeganie zaleceń racjonalnego żywienia już od najmłodszych lat zwiększa szanse na długie życie w zdrowiu, dlatego wykształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych ma ogromne znacznie profilaktyczne. W ramach edukacji żywieniowej społeczeństwa zalecenia te przedstawione zostały w formie graficznej. Na przestrzeni lat zmieniała się ona w zależności od doniesień naukowych i aktualizacji zaleceń. Celem wykładu jest przedstawienia słuchaczom zmian zaleceń racjonalnego żywienia oraz ich graficznych prezentacji, począwszy od pierwszej piramidy aż do talerza zdrowia.
 • godz. 12.30- 13.00 - Konkurs wiedzy krajoznawczej o województwie pomorskim
  Opis: Konkurs przygotowany w aplikacji mobilnej quizizz. Zakres: wiedza dotycząca podstawowych walorów turystycznych województwa pomorskiego.

​Warsztaty:

 • godz. 9.00 - 9.45 - Podstawy dobrej komunikacji interpersonalnej 
  Opis: Właściwa komunikacja interpersonalna jest podstawą dobrych relacji i budowania skutecznych zespołów. Jest kompetencją pożądaną w życiu osobistym oraz zawodowym i oczekiwaną przez współczesnego pracodawcę. Na zajęciach słuchacze poznają najważniejsze aspekty dobrej komunikacji, a warsztaty pozwolą na zweryfikowanie swoich umiejętności.

Laboratoria:

 • Laboratorium Towaroznawstwa Przemysłowego (12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 10.00 do 11.00 
  Opis: Zwiedzanie laboratorium ma na celu zapoznanie uczestników z rodzajami badań jakie studenci wykonują na zajęciach z przedmiotu Towaroznawstwo Przemysłowe. Omówione zostaną grupy tematyczne zajęć realizowanych w ramach tego przedmiotu.
 • Laboratorium Towaroznawstwa Przemysłowego (12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 11.00 do 12.00 
  Opis: Zapoznanie uczestników z badaniami wybranych produktów przemysłowych.
 • Laboratorium Ładunków Niebezpiecznych (15 min. /  12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 10.00 do 11.00 
  Opis: Zaprezentowanie uczestnikom laboratorium ładunków masowych i przedstawienie zagrożeń związanych z ich transportem drogą morską.
 • Sekrety Laboratorium Towaroznawstwa Spożywczego (30 min. /  12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 10.00 do 13.00 
  Opis: Zaprezentowanie laboratorium, omówienie wykonywanych w nim czynności, analiz. Pokaz wybranej analizy oceny jakościowej.
 • Czy pestycydy są obecne w wodzie pitnej? Przygotowanie próbek do analizy. (20 min. / 15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 12.00 do 13.00 
  Opis: Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jako technika przygotowania próbek do oznaczania pestycydów w próbkach wody pitnej. Zapoznanie z nowoczesnymi technikami analitycznymi w badaniach żywności i środowiska.
 • Laboratorium analizy instrumentalnej (30 min. /  15 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 11.00 do 13.00 
  Opis: Krótki opis wyposażenia laboratorium, pokazy prostych pomiarów optycznych i elektrochemicznych.

21.04.2023 /piątek/

Wykłady/Prezentacje:

 • godz. 10.00 - 10.45 - Inteligentne i "zrównoważone" magazyny - teraźniejszość czy przyszłość w Polsce?
  Opis: Podczas wykładu omówiony zostanie rozwój rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom, jakim podlegają te obiekty w obliczu wyzwań związanych z automatyzacją, rozwojem nowoczesnych technologii i zrównoważonym rozwojem a także w czasie ewolucji zachowań zakupowych konsumentów.

Warsztaty:

 • godz. 9.00 - 9.45 - Wordpress w 45 minut, czyli jak szybko stworzyć prostą stronę internetową 
  Opis: Uczniowie zostaną zapoznani z instalacją oraz administrowaniem systemem zarządzania treścią Wordpress. Zbudują prostą witrynę o wybranej tematyce w 45 minut. Poznają możliwości jakie oferują systemy CMS.
 • godz. 11.00 - 11.45 - W jaki sposób pszczoła robi miód? 
  Opis: Warsztat przewidziany dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat.
 • godz. 12.00 - 12.45 - Ocena ryzyka zachorowania na choroby metaboliczne i zaburzenia odżywiania
  Opis: Nadkonsumpcji i niezbilansowanej diecie często towarzyszy brak aktywności fizycznej oraz stres. Jedzenie emocjonalne jest częstym zaburzeniem towarzyszącym otyłości. Do oceny ryzyka występowania zaburzeń odżywiania, jak i otyłości, można zastosować narzędzia diagnostyczne – skale spożycia żywności. W trakcie warsztatów każdy uczestnik dokona samooceny: 1. aktualnie realizowanych zachowań żywieniowych; 2. ryzyka rozwoju nadwagi i otyłości; 3. ryzyka zachorowania na cukrzycę; 4. ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania (anoreksji, ortoreksji); 5. poziomu stresu i radzenia sobie ze stresem.

Laboratoria:

 • godz. 9:00 - 9:30 - Sensoryczna ocena jakości (12 os. - grupa)
  Opis: Sensoryczna ocena jakości pozwala na badanie i kształtowanie cech organoleptycznych produktu, które stanowią o jego akceptacji i chęci spożycia przez konsumenta. W laboratorium analizy sensorycznej uczestnicy spotkania poznają wybrane zagadnienia z zakresu sensorycznej oceny jakości oraz własne predyspozycje do prowadzenia ocen organoleptycznych.
 • Sekrety laboratorium mikrobiologii i higieny (30 min. /  12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 10.00 do 13.00 
  Opis: Zaprezentowanie laboratorium, omówienie wykonywanych w nim czynności, analiz. Pokaz analizy mikroskopowej oraz przedstawienie wyników czystości mikrobiologicznej wybranych produktów spożywczych.
 • Laboratorium Badania Wody i Ścieków (15 min. /  12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 11.00 do 12.00 
  Opis: Zaprezentowanie uczestnikom laboratorium wody i ścieków oraz przedstawienie wpływu dopływu zanieczyszczonych wód na stan Morza Bałtyckiego.
 • Laboratorium Badania Wód Technicznych, Paliw i Smarów (15 min. /  12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: od 11.00 do 12.00 
  Opis: W laboratorium można będzie zapoznać się z technikami z zakresu analiz podstawowych parametrów fizykochemicznych paliw, smarów i wody stosowanych na statkach.
 • Badanie wrażliwości zmysłów węchu i smaku (30 min. /  12 os. - grupa)
  Godziny dostępności: 
  Opis: Rola zmysłów człowieka w ocenie towarów. Uczestnicy przy okazji mogą przetestować swoją zdolność do identyfikacji bodźców sensorycznych. 

Studium Języków Obcych

/ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia/

20.04.2023 /czwartek/

Aktywności proponowane przez I rok IT /Aula im. T. Meissnera/ - cały dzień
Treasure Hunt - zdobywanie informacji na terenie szkoły /Aula im. T. Meissnera/ - cały dzień
godz. 10:00 - 11:00 - Prezentacja laboratorium Języka angielskiego - Wydziału Mechanicznego - warsztat /A - 232/
godz. 11:30 - 12:30 - Prezentacja laboratorium Języka angielskiego - Wydziału Mechanicznego - warsztat /A - 232​/

21.04.2023 /piątek/

godz. 9:00 - 10:00 - Prezentacja laboratorium Języka angielskiego - Wydziału Mechanicznego - warsztat /A - 232/
godz. 9:15 - 9:45 - Negocjacje prowadzone przez studentów. A bit of everything - oferta językowa UMG widziana oczami studentów /B - 312/
godz. 10:15 - 11:00 - Prezentacja laboratorium Języka angielskiego - Wydziału Mechanicznego - warsztat /A-232/
godz. 11:15 - 11:45 - Negocjacje prowadzone przez studentów. A bit of everything - oferta językowa UMG widziana oczami studentów /B-312/
godz. 12:00 - 13:00 - Quizy, krzyżówki dotyczące statków i ich części /B-312/

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji