Elektronika i Telekomunikacja (stacjonarne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja pozwolą zrozumieć jak działa nowoczesna elektronika oraz zasady funkcjonowania współczesnych systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Specjalności/obszary: 

 • Systemy Elektroniki Morskiej (specjalność morska)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne
 • Elektronika Programowalna

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

 • stacjonarne

Czas trwania: 

7 semestrów

Jednostka: 

Wydział Elektryczny

Język kształcenia: 

polski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

inżynier

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

 • Systemy i sieci telekomunikacyjne
 • Systemy wbudowane
 • Systemy radiokomunikacji ruchomej
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Systemy radiokomunikacji satelitarnej
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Grafika Komputerowa (Autodesk Inventor)
 • Programowalne układy cyfrowe

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Po ukończeniu kierunku będziesz potrafić realizować zadania na stanowiskach:

 • inżynierów elektroników
 • projektantów układów elektronicznych
 • projektantów urządzeń i systemów elektronicznych
 • projektantów i eksploatatorów systemów teleinformatycznych
 • projektantów i eksploatatorów systemów telekomunikacyjnych
 • projektantów i eksploatatorów systemów radiokomunikacyjnych
 • inżynierów oprogramowania

Certyfikaty, kursy, szkolenia na tym kierunku: 

Na studiach stacjonarnych na specjalnościach morskich kursy specjalistyczne wymagane dla członków załóg statków morskich.

Na studiach stacjonarnych na specjalności Systemy Elektroniki Morskiej szkolenie w zakresie wymaganym na  świadectwo Radioelektronika drugiej klasy, zgodne z wymaganiami Regulaminu radiokomunikacyjnego ITU (International Telecommunication Union) i Międzynarodowej Konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Na studiach stacjonarnych certyfikat CISCO CCNA.

Uprawnienia: 

 • po zdaniu egzaminu zewnętrznego i odbyciu wymaganej praktyki morskiej można ubiegać się o świadectwo Radioelektronika drugiej klasy
 • uprawnienia telekomunikacyjne umożliwiające projektowanie lub kierowanie robotami na obiektach budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej i powiązanej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą
 • po ukończeniu specjalności Systemy Elektroniki Morskiej na studiach inżynierskich oraz Elektronika i Automatyka Morska na studiach magisterskich i odbyciu wymaganej praktyki morskiej można otrzymać dyplom Oficera Elektroautomatyka Okrętowego

Co po studiach: 

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach działających w branży elektronicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej i informatycznej
 • po studiach na specjalnościach morskich u armatorów krajowych i zagranicznych oraz w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej, np. sektorze offshore