Kapitańska kronika

Na muzealnym żaglowcu „Dar Pomorza” dokonano tradycyjnego "wodowania" świeżo wydanej książki morskiej. Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014autorstwa kpt.ż.w. Leszka Góreckiego to kronikarski zapis trzydziestu siedmiu lat funkcjonowania tej elitarnej organizacji, od dnia jej powołania. Dzięki prowadzonym  skrupulatnie przez kapitana Góreckiego zapiskom i gromadzeniu dokumentacji, praca jest praktycznie kompletnym źródłem wiedzy o historii i dokonaniach SKŻW. To także fragment historii Akademii Morskiej w Gdyni, bowiem nasi absolwenci stanowią większość członków Stowarzyszenia.

Autor, kpt.ż.w. Leszek Górecki, jest współzałożycielem Stowarzyszenia i pierwszym jego przewodniczącym. Funkcję tę pełnił w latach 1977 - 1981, 1984 - 1989 i 2001 - 2009. Karierę morską zaczynał w Szkole Jungów (1948), następnie ukończył Wydział Nawigacyjny PSM w Szczecinie (1951), pływał w PLO, uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej (1964). Później studia uniwersyteckie (dyplom magisterski 1974), praca w administracji morskiej aż do funkcji naczelnego dyrektora Urzędu Morskiego. W latach 1973-1983 był również wykładowcą w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W dorobku m.in. także prace projektowe z zakresu oznakowania nawigacyjnego, członkostwo w Radzie Technicznej PRS, praca na kontraktach u zagranicznych armatorów czy pełnione funkcje w Izbach Morskich. Jest działaczem społecznym na rzecz morza, m.in. współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół "Daru Pomorza" oraz inicjatorem zawiązania Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich. 

Laudację na temat książki wygłosił profesor Jan Kazimierz Sawicki. Jak stwierdził jest to książka niezwykła, bo też opowiada o dziejach niezwykłego Stowarzyszenia, Na jej treść składają się dokumenty, protokoły, raporty, w ujęciu kronikarskim relacje z wielu kapitańskich spotkań. Ważny rozdział informuje o sprawach podejmowanych przez SKŻW na cotygodniowych spotkaniach, z udziałem zapraszanych gości - osób zajmujących się sprawami szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Stowarzyszenie wielokrotnie wyrażało opinie, formułowało ekspertyzy, zajmowało stanowisko wobec instytucji i organów Państwa, w sprawach ważnych dla polskiego morza 

Aktu wodowania książki dokonała córka Kapitana, pani Elżbieta Górecka-Sołtysiak.

Podczas spotkania, decyzją Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, na Honorowego Członka został przyjęty prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki. Sylwetkę profesora, jego dorobek naukowy zaprezentował kpt.ż.w. Marek Marzec. Profesor Sawicki od lat zajmuje się badaniami historii naszej floty handlowej, jej kadr podczas II wojny światowej, w okresie powojennym oraz w latach późniejszych. Kilka lat był związany z naszą Uczelnią. W dorobku autorskim i redakcyjnym m.in. 6 tomów „Kadr Morskich Rzeczypospolitej”, czy 70 pozycji serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej”. Tradycyjnie już, nowo przyjęty do grona Honorowych Kapitanów Żeglugi Wielkiej, otrzymuje czapkę i kapitański krawat. Czapkę Profesorowi wręczał honorowy przewodniczący SKŻW, inicjator tej tradycji, kpt.ż.w. Leszek Górecki.

fot. Cezary Spigarski

Prezes Towarzystwa Przyjaciół "Daru Pomorza" kpt.ż.w. Stefan Krella i kpt.ż.w. Leszek Górecki

Prezes Towarzystwa Przyjaciół "Daru Pomorza" kpt.ż.w. Stefan Krella i kpt.ż.w. Leszek Górecki

Moment "wodowania" - matka chrzestna pani Elżbieta Górecka-Sołtysiak

Moment "wodowania" - matka chrzestna pani Elżbieta Górecka-Sołtysiak

Odautorskie dedykacje

Odautorskie dedykacje

Przewodniczący SKŻW kpt.ż.w. Andrzej Królikowski, kpt.ż.w. Marek Marzec i kpt.ż.w. Stefan Krella

Przewodniczący SKŻW kpt.ż.w. Andrzej Królikowski, kpt.ż.w. Marek Marzec i kpt.ż.w. Stefan Krella

Honorowy członek SKŻW, prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki, kpt.ż.w. Leszek Górecki, kpt.ż.w. Andrzej Królikowski

Honorowy członek SKŻW, prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki, kpt.ż.w. Leszek Górecki, kpt.ż.w. Andrzej Królikowski

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
13.07.2015