Dwa srebrne medale za wynalazki naukowców UMG

Dwa rozwiązania zgłoszone przez UMG do konkursu w ramach XV jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022 zostały nagrodzone srebrnym medalem.

Wyróżnione rozwiązania to:

„Innowacyjny sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych” dr inż. Olhi Dvirnej z Wydziału Mechanicznego

oraz

„Innowacyjne wyposażenie pływającej jednostki interwencyjnej” dr hab. inż. Grzegorza Rutkowskiego oraz mgr inż. Pawła Kołakowskiego z Wydziału Nawigacyjnego

Rozwiązania te zostały oceniane według następujących kryteriów: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, komercjalizacja, efekty ekonomiczne i społeczne, strategia ochrony prawnej oraz sposób prezentacji.

Oba rozwiązania są realizowane w ramach Mikrograntów w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 otrzymując finansowanie na prowadzenie prac przedwdrożeniowych mających na celu dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanego nabywcy i uzyskanie ochrony prawnej.

W dn. 11-12 maja br. to brokerzy innowacji z Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań: Anna Baczewska oraz Anna Żuławska wraz z dr inż. Olhą Dvirną reprezentowały UMG na międzynarodowych targach INTARG®2022 w Katowickim Spodku. Panie prezentowały zgłoszone do konkursu rozwiązania przed komisją konkursową odpowiadając na liczne i wnikliwe pytania. Dodatkowo Anna Baczewska oraz Anna Żuławska przedstawiły portfel technologii, w tym w szczególności rozwiązania, które zostały objęte wsparciem w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz ofertę biznesową UMG.

Wydarzenie INTARG®2022 było poświęcone międzynarodowej promocji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazki, technologie i innowacyjne usługi dedykowane dla przemysłu i otoczenia społeczno-gospodarczego. Brokerzy uczestniczyli w licznych spotkaniach networkingowych, panelach dyskusyjnych poświęconych synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także modelom finansowania badań naukowych i wdrożeń w przemyśle.

Głównym partnerem targów było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

 

 

Więcej informacji:

Program targów
UMG na targach
Relacja fotograficzna - Dziennik Zachodni
Katalog Wystawców
Katalog Wynalazków

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

M. Kukowska-Kaszuba
13.05.2022