KSIĄŻKI I WYDAWNICTWO UMG

Wydział Autorzy Tytuł
WE Jankowski P. Analiza wyników pomiar. w elektrot. w środowisku MATHCAD
WE P. Ptak Architektura urządzeń mobilnych
WE Śmierzchalski R. Automatyzacja systemów energetycznych statku. Laboratorium
WE Bisewski D. Ćwiczenia laboratoryjne z techniki cyfrowej
WE Łoziński A.  Detektory podczerwieni
WE Białek R., Budziłowicz A. Elektrotechnika i elektronika okrętowa
WE Mindykowski J., T. Nowak, R. Kostyszyn, M. Szweda Laboratorium elektroenergetyki okrętowej
WE Detka K., Górecki K., Stepowicz W. Laboratorium metrologii
WE Lazarowska, Miller, Pomirski Laboratorium techniki mikroprocesorowej. Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C
WE Górecki K., Stepowicz W. Laboratorium z elementów półprzewodnikowych i półprzewodnikowych przyrządów mocy
WE Chramiec J. Liniowe elementy i układy mikrofalowe
WE Stepowicz W, Górecki K. Materiały i elementy elektroniczne
WE Górecki K. Miernictwo elektroniczne
WE Łoziński A.  Miernictwo wielkości nieelektrycznych
WE Lisowski J. Metody optymalizacji wyd. 2
WE Masnicki R., Mindykowski J. Metrologia
WE B. Dudojc Metrologia Laboratorium II
WE D. Hallman, P. Jankowski Modelowanie układów elektromagnetycznych w środowisku Ansys Maxwell
WE Muc A. Narzędzia informatyki
WE Lisowski J. Podstawy automatyki_wyd. 2
WE Łuksza A. Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ćwiczenia laborat.
WE Tomera M. Podstawy teorii liniowych układów sterowania w autom. T 1
WE Rabczuk D. Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku asembler. Ćwiczenia laboratoryjne
WE Strzelecka N., Zając W. Programowanie w języku ANSI C. Elementy języka z przykładami
WE Hallmann D. Jankowski P. Przykłady obliczeń wolnozmiennych pól magnetycznych w środowisku ANSYS-MAXWELL
WE Górecki K., Górecki P. Symulacje komputerowe. Laboratorium
WE A. Łoziński Techniki światłowodowe
WE Mizeraczyk J, Budnarowska M. Wprowadzenie do analizy wektorowej
WE Jankowski P. Wybrane zagadnienia elektrotechniki w środowisku Mathcad. Wyd. II
WE Kula K. Zbiór zadań z podstaw automatyki. Rozwiązania analityczne oraz komputerowe w środowisku MATLAB
WM Skorek G. Grafika inżynierska
WM Cicholska M., Czechowski M. Materiałoznawstwo okrętowe
WM Powierza Z., Skorek G. Mechanika cz. 2. Kinematyka
WM R. Cwilewicz, A. Perepeczko Okrętowe turbiny parowe
WM Kyzioł Lesław Podstawy projektowania linii wałów statków
WM Giernalczyk M, Górski Z. Siłownie okrętowe cz. 1 wyd. II uzupełnione
WM Giernalczyk M, Górski Z. Siłownie okrętowe cz. 2 wyd. II uzupełnione
WM Giernalczyk M, Górski Z. Siłownie okrętowe cz. I wersja pol.-ang.
WM Giernalczyk M, Górski Z. Siłownie okrętowe cz.II Iwersja pol.-ang.
WM Dyl T., Kosek K., Ziółkowski M. Technologie wytwarzania przyrostowego
WM Włodarski J.K., A. Podsiadło, St. Kluj Uszkodzenia systemu tłok-cylinder (TC) okrętowych silników spalinowych
WM Skorek G. Zbiór ćwiczeń Autodesk Inventor
WM Andrzej Młynarczak Płyny eksploatacyjne cz. I
WN Jurdziński M. Dewiacja i kompensacja morskich kompasów magnetycznych
WN Rogowski J. Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów
WN Jurdziński M. Kotwiczenie dużych statków
WN Król A., Stupak T. Laboratorium urządzeń nawigacyjnych Część I. Systemy nawigacyjne
WN Dąbrowska E. Kołowrocki K. Matematyka. Równania różniczkowe.Wykład
WN Kołowrocki K., Kwiatuszewska B., Matematyka. Wykład. Kurs podstawowy
WN Chuchla Z. Morski statek transportowy. Eksploatacja i elementy zarządzania
WN Koziński M. Morskie prawo publiczne
WN Jurdziński M. Nawigacja morska
WN Czajkowski J. Nowoczesne systemy GMDSS
WN Łączyński B., Starosta A. Plan ładunkowy statku handlowego 
WN Czapczyk M., Żurkiewicz St. Plan podróży statku
WN Kołowrocki K., Dąbrowska E., Podstawy oceny niezawodności i bezpieczeństwa_wykład
WN Kołowrocki K., Dąbrowska E., Podstawy oceny niezawodności i bezpieczeństwa_zbiór zad.
WN Lewko E. Portowe roboty czerpalne i podwodne
WN Januszewski J. Problemy eksploatacyjne systemu GPS w transporcie morskim
WN Jurdziński M. Procesy nawigacyjne w żegludze oceanicznej
WN Misorz T., Czerniak M. Przewozy morskie 
WZNJ Śmiechowska M. Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów
WZNJ Dereszewska A., Popek M. Chemia techniczna wyd. 2
WZNJ Bogalecka M., Barcewicz K. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej
WZNJ Steinka I., Kukułowicz A. Ćwiczenia z mikrobiologii i higieny
WZNJ Steinka I. Gronkowce jako wskaźniki bezpieczeństwa konsumentów żywności
WZNJ Steinka I.  Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach
WZNJ Krasowska K., Popek M. Ładunkoznawstwo - wyd. II
WZNJ Steinka I. Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych
WZNJ Kałaska A., Przybyłowski P. Pomiar jakości życia w świetle wskaźników  zrównowazonego rozwoju
WZNJ Rybowska, Babicz-Zielińska Sensoryczna ocena jakości żywności
WZNJ Przybyłowski P. Towaroznawstwo artykułów spożywczych cz. I
WZNJ H.Kolenda Towaroznawstwo artykułów spożywczych cz. II
WZNJ Popek M. Towary niebezpieczne w transporcie morskim
WZNJ Popek M., Rutkowska M. Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dla towaroznawców

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni