„Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”

17.10.2019 - 18.10.2019

Uniwersytet Morski w Gdyni jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Konferencja odbędzie się  w Gdańsku w dniach 17-18 października 2019 r. w ramach XII Forum Europa Nostra. Jej tematyka nawiązuje do hasła przewodniego Światowej Organizacji Turystyki UNWTO na rok 2019  „Tourism and jobs - a better future for all”. Inicjatorem i koordynatorem naukowym wydarzenia z ramienia uczelni jest Katedra Zarządzania i Ekonomii, z kolei koordynatorem organizacyjnym międzynarodowe stowarzyszenie „Academia Europa Nostra”.

O randze przedsięwzięcia świadczą liczne patronaty honorowe, w tym patronaty Rektorów uczelni, Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Pomorskiego a także prezesów najważniejszych struktur turystyki w kraju takich jak Polska Organizacja Turystyczna, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańska Organizacja Turystyczna.

Turystyka tworzy nowe miejąca pracy. Dlatego na szkolnictwie spoczywa obowiązek profesjonalnego przygotowania wysokokwalifikowanego personelu. Uniwersytet Morski w Gdyni od wielu lat kształci kadry dla szeroko rozumianej gospodarki turystyczno - hotelarskiej - zarówno na morzu lądzie jak i lądzie. Absolwenci UMG piastują eksponowane stanowiska w biznesie i administracji. Pracownicy naszej uczelni poszczycić się mogą bogatym dorobkiem naukowymi, doświadczeniem praktycznym zdobytym we współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi. Najbardziej zasłużeni  zostali uhonorowani nagrodami państwowymi i resortowymi, w tym medalami  „Za zasługi dla turystyki”  oraz dyplomami „Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich”.

Turystyka jest niezwykle interesującym i wielowymiarowym zjawiskiem współczesnego świata. Stale rosnąca liczba osób podróżujących powoduje implikacje dla wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Turystyka jest także pasjonującym obiektem badań. Wyniki tych badan przedstawione zostaną podczas obrad konferencji. Jednocześni uczestnicy konferencji będą mieli możność publikacji artykułów w wydawnictwach znajdujących się na najnowszej liście MNiSW, w tym w zeszytach naukowych indeksowanych w bazie WoS i Scopus.

Informacje szczegółowe dostępne są na witrynie konferencyjnej: fen.umg.edu.pl.

Opracował dr Tomasz Studzieniecki, KZiE

Wprowadzenie:
M. Zajk 04.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 17.10.2019