Konferencja "Kompetencje dla MEW"

 

Termin: 17 maja 2023

Rejestracja: 09.00 - 09.30

Konferencja: 09.30 - 15.00

Miejsce: Uniwersytet Morski w Gdyni

Język: angielski i polski

Koszt: bezpłatnie

 

O konferencji

Realizacja globalnych, europejskich i polskich ambicji morskiej energetyki wiatrowej jest warunkowana dostępnością wykwalifikowanej kadry. W ciągu obecnej dekady rozwój sektora offshore wind w Europie stworzy dodatkowe setki tysięcy miejsc pracy. Również w Polsce branża morskiej energetyki wiatrowej wygeneruje zapotrzebowanie na tysiące pracowników w szerokim spektrum wykształcenia i specjalizacji.

- Czy adekwatni pracownicy będą dostępni na rynku pracy?
- Czy system edukacji jest gotowy do zapewnienia odpowiednich kompetencji dla dynamicznego sektora MEW?
- Jak Polska może skorzystać z doświadczeń innych krajów w budowaniu zaplecza kadrowego dla sektora offshore wind?

Na te istotne pytania odpowiemy podczas konferencji "Kompetencje dla Morskiej Energetyki Wiatrowej". Konferencja będzie stanowić forum dyskusji o bieżących i długofalowych potrzebach kompetencyjnych sektora offshore wind.

 

Patronat honorowy

 

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

 

Partnerzy

  PTMEW  Linked by Offshore Wind Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energrtyki Odnawialnej  gospodarkamorska.pl  Baltic Wind  

 

Uczestnicy

W konferencji "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej" wezmą udział przedstawiciele sektora offshore, władz lokalnych, uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych, szkół zawodowych i innych interesariuszy branży. Wnioski z konferencji, w tym przykłady doświadczeń międzynarodowych, stanowić będą znaczący głos w debacie o przyszłości morskiej energetyki wiatrowej.

Program

09.00 – 09.30

Registration

 

09.30 – 11.00

Plenary session I (ENG)

09.30 – 09.45

Opening session

 

09.45 – 9.55

German experience in developing competencies for offshore wind sector

Steffen Schleicher, Cluster Manager Innovation & Conference, WAB

9.55 – 10.05

Danish experience in developing competencies for offshore wind sector

Flemming Østergaard, Head of Business and Applied Science, EASV

10.05 – 10.15

Vocational training and education in offshore wind. The Dutch approach and the European perspective

Stieneke Boerma, Project Manager, Noorderpoort College

10.15 – 11.00

Discussion panel: What can Polish educational sector learn from international experience

Moderator: Andrzej Popadiuk, Director, Gdynia Maritime University, Offshore Wind Energy Centre

Steffen Schleicher, WAB

Flemming Østergaard, EASV

Stieneke Boerma, Norderpoort College

11.00 – 11.20

Cofffee break

11.20 – 12.50

Parallel sessions

11.20 – 12.50

Szkolnictwo zawodowe (PL)
Partner sesji - Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

11.20 – 11.30

Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej – rola samorządu

Agnieszka Rodak, Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

11.30 – 11.40

Jak budować współpracę przemysłu z instytucjami edukacyjnymi

Łukasz Kneba, EDUOffshoreWind

11.40 – 11.50

Jakich umiejętności potrzebuje morska energetyka wiatrowa      

Michał Sękal, Equinor, Leader O&M Base

11.50 – 12.50

Panel dyskusyjny

Moderator: Paweł Wróbel, Balticwind.eu

Michał Sękal, Equinor

Wojciech Władziński, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

Agnieszka Rodak, Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

Karolina Michalak, Koordynator ds. Rekrutacji i Szkoleń, CRIST S.A.

Łukasz Kneba, EDUOffshoreWind

11.20 – 12.50

University education (ENG)

11.20 – 11.35

New fields of studies for the new industry. Our case study

Justyna Molenda PhD Eng, Deputy Dean, Faculty of Marine Egineering, Gdynia Maritime University

11.35 – 11.50

Maritime University of Szczecin focuses on international standards and students' practical skills for Polish offshore wind power

Kamil Kielek, Director of MUSTC Academic Training Center, Maritime University of Szczecin

11.50 – 12.50

Discussion panel

Moderator: Janusz Czajkowski, Head of Offshore Wind Poland, Ramboll

Justyna Molenda, Gdynia Maritime University

Flemming Østergaard, EASV

Kamil Kielek, Maritime University of Szczecin

Paweł Przybylski, Siemens Gamesa Renewable Energy

11.20 – 12.50

Postgraduate and specialist education

11.20 – 11.30

Teaching offshore wind energy specialists internationally

Hendrik Goos, Course Coordinator, De Oude Bibliotheek (online)

11.30 – 11.40

Continuous training courses for offshore energy specialists in France

Prof. Franck Schoefs, Universite de Nantes (online)

11.40 – 11.50

Education for sustainable development: offshore wind energy

Prof. Dorota Pyć, Centre for the Maritime Economy Studies, University of Gdańsk

11.50 – 12.50

Discussion panel

Moderator: Tomasz Harackiewicz, PhD, Deputy Director Offshore Wind Energy Centre, Gdynia Maritime University

Hendrik Goos, De Oude Bibliotheek

Prof. Franck Schoefs, Universite de Nantes

Prof. Dorota Pyć, University of Gdańsk

Joanna Rybicka-Gornowicz, RWE Renewables, Senior Stakeholder
& Communication Manager

12.50 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Plenary session II (ENG)

13.30 – 13.40

Summary of parallel sessions

Moderators of parallel sessions

13.40 – 14.05

Key competencies for OWE in Poland

Offshore Sector Deal Working Group on Human Resource and Educational Systems Development

14.10 – 14.55

Discussion panel: Key challenges for Polish educational sector

Moderator: Jakub Budzyński, Vice-President, Polish Offshore Wind Energy Society

Prof. Sambor Guze, Deputy Rector for Education, Gdynia Maritime University

Prof. Mariusz Kaczmarek, Vice-Rector for Education, Gdańsk University of Technology

Karolina Lipińska, PhD Deputy Director, Office of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship

14.55 – 15.00

Closing remarks

Andrzej Popadiuk, Gdynia Maritime University, Offshore Wind Energy Centre

 

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i polskim.

 

Dodatkowe atrakcje 15.30 - 16.15

Po zakończeniu konferencji zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w jednej z dwóch imprez towarzyszących:

  1. Seans w planetarium im. A. Ledóchowskiego
    Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego | Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (umg.edu.pl)
  2. Wirtualny rejs na farmę wiatrową - prezentacja operacji offshorowych
    Laboratorium Radarowo-Nawigacyjne | Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (umg.edu.pl) 
    Laboratorium Symulatora Manewrowego | Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (umg.edu.pl)

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 17 maja 2023 podczas rejestracji konferencyjnej.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni