Otwarte zasoby elektroniczne

 

 

Czasopisma OA dla Wydziału Elektrycznego

Czasopisma OA dla Wydziału Mechanicznego

Czasopisma OA dla Wydziału Nawigacyjnego

Czasopisma OA dla Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości


AGRICOLA – baza bibliograficzna. Zawiera cytowania i abstrakty artykułów, monografii, patentów, materiałów audiowizualnych, raportów. Główne dziedziny to: rolnictwo, botanika, zoologia, entomologia, leśnictwo, gleboznawstwo, hydrologia, ekonomia rolnictwa, inżynieria rolnictwa, produkcja rolna, żywność i żywienie.

AGRIS – baza bibliograficzna z zakresu szeroko pojętej tematyki rolniczej.

ArXiv – repozytorium reprintów między innymi z takich dziedzin jak: matematyka, informatyka, fizyka.

ASCE Journals – zawiera spisy treści czasopism oraz abstrakty artykułów wydawnictwa American Society of Civil Engineers z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii środowiskowej i architektury.

Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa – zawiera informacje o artykułach zamieszczonych w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu spawalnictwa oraz patentach i pracach naukowo-badawczych.

BazTech – baza zawartości polskich czasopism technicznych.

Bazy Biblioteki Narodowej – książki, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne, kartograficzne, dźwiękowe.

CERN – CERN Document Server (CDS) zawiera rekordy bibliograficzne i dokumenty pełnotekstowe głównie z zakresu energetyki, atomistyki i fizyki.

EconPapers – baza artykułów z czasopism dotyczących ekonomii.

ECS EPrints – repozytorium z takich dziedzin jak informatyka, elektronika.

Ekonomia on-line – baza danych opracowana przez bibliotekarzy z Uniwersytetu Ekonimicznego w Krakowie.

eScholarship – repozytorium instytucjonalne. Daje dostęp do pełnych tekstów m. in. z marketingu, informatyki, matematyki, fizyki, transportu i wielu innych.

European Mathematical Information Service – serwis ten zawiera pełne teksty czasopism matematycznych, materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym.

INGENTA – wielodziedzinowa baza bibliograficzna.

JIBC – repozytorium dające dostęp do publikacji wykładowców wyższych uczelni między innymi z USA, Nigerii, Malezji, Turcji. Artykuły dotyczą takich dziedzin jak: ekonomia, bankowość, biznes, statystyka, elektronika

Journal of the Association for Information Systems – repozytorium dające dostęp do abstraktów z różnych dziedzin.

NTIS – National Technical Information Service – baza bibliograficzno-abstraktowa.

SYMPOnet – baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich.

World Scientific – serwis oferuje dostęp do spisów treści i streszczeń artykułów. Obejmuje takie dziedziny jak: informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, nauki techniczne.

zbMATH – zawiera abstrakty publikacji matematycznych indeksowanych w katalogu Zentralblatt fuer Mathematik/ Mathematic Abstracts i pochodzących z czasopism matematycznych oraz z książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów prac w druku.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna