Święto 104. rocznicy utworzenia Szkolnictwa Morskiego w Polsce

JM Rektor UMG podczas przemówienia z okazji 104. rocznicy utworzenia szkolnictwa morskiego w Polsce

Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
z okazji święta 104. rocznicy utworzenia Szkolnictwa Morskiego w Polsce


 

Szanowni Państwo!

Społeczność akademicka naszej Uczelni Święto Szkoły obchodzi uroczyście dwa razy w roku - 17 czerwca oraz 8 grudnia. 

Niewątpliwie obie daty są dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni szczególne, obie równie ważne. Obie odsyłają nas do wydarzeń z 1920 roku. W dniu 17 czerwca przywołujemy rozkaz Ministra Spraw Wojskowych, generała Józefa Leśniewskiego, utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie, protoplasty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Szkoła ta powstała i zainaugurowała oficjalnie swoją działalność 8 grudnia 1920 roku – ten dzień jest drugą datą, którą świętuje nasza morska społeczność akademicka. Pewną tradycją stało się to, że 17 czerwca dokonuję podobnie, jak moi wielcy poprzednicy pewnego rodzaju podsumowania, podczas którego mówię o naszych sukcesach tegorocznych i tych, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku. Postaram się jednak, aby zbytnio się nie powtarzać. Podczas kampanii wyborczej na otwartym spotkaniu wyborczym z pracownikami Uniwersytetu, na spotkaniu z członkami Rady Uczelni oraz podczas wyborów przez Kolegium Elektorów szczegółowo omawiane były nasze sukcesy i osiągnięcia. Dzisiaj wspomnę o tych najważniejszych. Zanim jednak to się stanie, to dzisiaj, wyjątkowo, rozpocznę od podziękowań.

Szanowni Państwo!

Kończy się czwarty rok kadencji, w której piastuję funkcję rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Za nami kwietniowe wybory na rektora. Jestem niezmiernie zaszczycony, że po raz kolejny społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni obdarzyła mnie zaufaniem i powierzyła mi na kolejne cztery lata zarządzanie naszą Alma Mater. Z tego miejsca chciałbym Państwu raz jeszcze serdecznie podziękować za zaufanie, którym mnie Państwo ponownie obdarzyli, ale także za dotychczasową współpracę, otwartość na dialog oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jak mówiłem w kwietniu - Uczelnia to nasza wspólna sprawa. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, z którymi miałem zaszczyt blisko współpracować podczas dobiegającej końca kadencji: pracownikom Biura Rektora, Prorektorom, Dziekanom, Prodziekanom, Dyrektorom, Kierownikom Katedr i Zakładów, Senatorom, Pełnomocnikom Rektora, Mecenasom, Członkom Komisji Senackich i Rektorskich, Członkom Rektorskiego Think-Tanku, wszystkim pracownikom Pionu Rektora, a zwłaszcza Panu Kanclerzowi, Kwestorowi, Pani Dyrektor Biura Rektora i Pani Dyrektor Działu Kadr. Liczę, że następna kadencja, która rozpocznie się już 1 września tego roku, obfitować będzie w kolejne sukcesy oraz nastąpi dalszy prężny rozwój Uniwersytetu. Liczę na to, że uda mi się zaprosić do współpracy najlepszych z najlepszych. Chciałbym skompletować zgrany team leaderów, odważnie i rozsądnie zarządzających Uczelnią, jak Państwo wiecie stawiam na dalsze umiędzynarodowienie Uniwersytetu, co przyczyni się moim zdaniem do coraz lepszej rozpoznawalności Uczelni w kraju oraz za granicą, oraz lepszego wykorzystania potencjału i infrastruktury badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu. Chciałbym przedstawić grono najbliższych współpracowników na kolejną kadencję jeszcze w czerwcu, przed okresem wakacyjnym, by wskazane osoby właściwie mogły przygotować się do nowych ról i obowiązków. W najbliższy czwartek na posiedzeniu Senatu UMG zwrócę się z prośbą do Senatorów o zaopiniowanie wniosku o utworzenie nowego, piątego Wydziału na naszej Uczelni, Wydziału Informatyki.

Szanowni Państwo!

Chciałbym podzielić się dzisiaj z Państwem wszystkimi naszymi sukcesami, osiągnięciami, które cieszyły nas i napawały dumą w ciągu ostatniego półrocza. Powiem jednak o tych najważniejszych, ponieważ w drugiej części naszego posiedzenia będą wręczane wyróżnienia, odznaczenia i nagrody honorujące dokonania naukowe i zawodowe naszej akademickiej wspólnoty. To szczególny wyraz sukcesów naszej Uczelni, bo dotyczący ludzi, którzy na co dzień wiążą swoje życie z Uniwersytetem, działając na rzecz jego rozwoju. Już teraz wszystkim nagrodzonym Państwu składam moje najszczersze gratulacje i wyrazy uznania!

Proszę Państwa!

Ostatnie miesiące tego roku obfitowały w sukcesy związane z ukończeniem oraz oddaniem do użytku dwóch, niezwykle ważnych dla infrastruktury Uczelni inwestycji. W tym miejscu chciałbym przypomnieć o uroczystym otwarciu Centrum Offshore UMG w Gdańsku, które odbyło się 29 lutego oraz o wydarzeniu sprzed niespełna miesiąca, otwarciu Centrum Sportu i Rekreacji UMG, co miało miejsce podczas tegorocznego Dnia Sportu UMG, 23 maja.

Budowa oraz otwarcie w Gdańsku Centrum Offshore UMG to niewątpliwie dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest liderem na polskim rynku offshore, szczególnie w odniesieniu do morskiej energetyki wiatrowej. To właśnie tutaj, w nowym obiekcie UMG, swoją siedzibę znalazły Instytut Morski UMG oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG.  

Przypomnę, że Centrum Offshore UMG w Gdańsku, które mieści się przy ul. Roberta De Plelo 20, ma bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście o łącznej długości ok. 500 m, z czego 200 m stanowi nabrzeże przeładunkowe (20 kN/m2), które umożliwia postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych, zarówno dla Uniwersytetu, jak i jego kontrahentów.

Nowo otwarte Centrum Offshore UMG spełnia wszelkie warunki, by stać się zalążkiem „Polskiej Doliny Offshore”. Obok znakomitej lokalizacji budynku, w Centrum Offshore UMG znajdują się najwyższej klasy akredytowane laboratoria dostosowane do wymagań stawianych przez nowoczesną gospodarkę morską: geotechniczne, ochrony środowiska oraz elektroniki morskiej. Centrum Offshore UMG to również znakomita, wyspecjalizowana kadra - 120 pracowników Instytutu Morskiego UMG, którzy na co dzień biorą udział w kompleksowych, specjalistycznych pracach badawczych i rozwojowych dla innowacyjnego przemysłu morskiego.

Centrum Offshore UMG stanowi kompleksowe zaplecze naukowo-badawcze, co niewątpliwie może napawać dumą oraz, o czym jestem głęboko przekonany, projekty tu realizowane będą przyczyniać się do dalszego rozwoju potencjału naszej Uczelni, a co za tym idzie, do nawiązywania kolejnych porozumień o współpracy zarówno krajowych, jak i zagranicznych!

O tym, jak ważne było to wydarzenie nie tylko dla naszej Uczelni, ale również dla regionu i kraju, świadczy obecność wielu znamienitych gości ze świata nauki, polityki i biznesu, w tym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana dr. Arkadiusza Marchewki, Członków sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pani Wojewody Pomorskiego oraz  Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka, któremu z tego miejsca raz jeszcze dziękuję za finansowe wsparcie niniejszej inwestycji!

Proszę Państwa!

Uniwersytet Morski w Gdyni niezmiennie od lat swoją ofertą kształcenia stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłych studentów, kładąc nacisk nie tylko na wysoką jakość oferowanych zajęć, ale także przywiązując wagę do infrastruktury Uczelni. Stąd, jednym z ważniejszych przedsięwzięć do zrealizowania w tej kadencji, była budowa Centrum Sportu i Rekreacji UMG. Realizację tej inwestycji z sukcesem udało się zakończyć kilka tygodni temu. Z tego miejsca pragnę przypomnieć, że nowo otwarty budynek stanowi pierwszy etap budowy zaplanowanego w tym miejscu kompleksu sportowo-akademickiego, a już teraz w nowoczesnej hali sportowej prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego.

W tym pięciokondygnacyjnym obiekcie znajduje się również siłownia ze strefą cardio oraz fitness, sale konferencyjne, strefa hotelowa oraz parking podziemny. 

Żywię nadzieję, iż w nowej kadencji rektorskiej na terenie kampusu przy ul. Morskiej wybudowany zostanie nowy dom studencki oraz uda się zagospodarować teren wokół kampusu, a także wokół otwartego niedawno Centrum Sportu i Rekreacji. 

Z tego miejsca chciałbym wspomnieć także o realizacji jeszcze jednej inwestycji, która także powstała z myślą o studentach, a mianowicie otwartej 12 kwietnia 2024 roku 3. z kolei Strefie Studenta, tym razem w budynku głównym Uczelni. Miejscu powstałym z myślą o integracji oraz odpoczynku naszych studentów.

Szanowni Państwo!

21 marca 2024 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni otrzymał drugi wybitny uczony spoza granic naszego kraju, Profesor Bradford Parkinson ze Stanford University w Kaliforni.

Zgodnie ze Statutem UMG tytuł ten jest przyznawany za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego. 16 listopada 2023 roku Senat UMG przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Bradfordowi Parkinsonowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w uznaniu rewolucyjnego wkładu w rozwój techniki oraz wszystkich form transportu, jak również stworzenie podstaw pierwszego programu technicznego Globalnego Systemu Pozycjonowania GPS-NAVSTAR – pierwszego satelitarnego systemu pozycjonowania, który całkowicie zrewolucjonizował nawigację lotniczą, morską i lądową. Przypomnę, że podjęcie uchwały Senatu UMG przypadło na 50-tą rocznicę uruchomienia tego programu.

Jesteśmy dumni, że tak wybitny badacz, jakim jest Profesor Bradford Parkinson ze Stanford University, któremu cały świat zawdzięcza tak wiele w dziedzinie nawigacji, dołączył do grona doktorów honoris causa naszej Uczelni!

Proszę Państwa!

W murach Uczelni gościliśmy również delegacje zagraniczne, w trakcie których omawiane były możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami a naszym Uniwersytetem. Wizytowali u nas między innymi przedstawiciele RPA, Malezji, Filipin, Litwy, Chin, Francji czy Niemiec w ramach wieloletniej współpracy Uczelni z  Hochschule Bremerhaven.

W minionych miesiącach Uniwersytet Morski w Gdyni zawarł również szereg porozumień o współpracy zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Pozwólcie Państwo, że przypomnę o kilku z nich.

1 lutego podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Polskim Rejestrem Statków SA w zakresie takich obszarów jak: technologie morskie i offshorowe, a także szeroko rozumiany transport oraz działalność portów.

5 marca, w trakcie targów Edu Offshore Wind, Uniwersytet Morski w Gdyni zawarł porozumienie dotyczące Pomorskiego Partnerstwa na rzecz umiejętności w ramach EU Pact for Skills i dotyczy ono udzielenia wsparcia organizacji publicznych i prywatnych w poprawie i zmianie kwalifikacji, a także wsparcia w rozwoju poprzez zieloną i cyfrową transformację.

My także gościliśmy za granicami naszego kraju, biorąc udział w zagranicznych sesjach czy konferencjach naukowych.

Ja sam, niecały miesiąc temu, w dniach 16-18 maja uczestniczyłem w Międzynarodowej Konferencji HIMAT 2024 „International Symposium on The History of Maritime Technology” zorganizowanej wspólnie przez Piri Reis University oraz Tokyo University of Marine Science and Technology we współpracy z Research Salon for History of Maritime Technology in Japan oraz Maritime History Research Center of Piri Reis University in Türkiye, w trakcie której nasza Uczelnia podpisała umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni a uczelnią Piri Reis University w zakresie prowadzonych badań naukowych, a także wymiany studenckiej i kadry dydaktycznej.

A dokładnie miesiąc wcześniej, w dniach 17-18 kwietnia 2024 roku, razem z dr. hab. Adamem Przybyłowskim, prof. UMG pełniącym funkcję IAMU Contact Person oraz będącym także pełnomocnikiem Rektora ds. IAMU, w siedzibie Massachusetts Maritime Academy w Buzzard Bay w Stanach Zjednoczonych, uczestniczyliśmy w posiedzeniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities), któremu jako chairman Stowarzyszenia w bieżącej kadencji miałem przyjemność przewodniczyć.

O. Edward Pracz w czasie dzisiejszej homilii, w kościele ojców Redemptorystów przy ul. Portowej, w czasie kazania wspomniał o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w Anglii. 85-latka została poproszona przez dziennikarzy o wypowiedź, co sprawia, że kobieta pozostaje w tak dobrej kondycji. Zapytana odparła, że całe życie służyła innym, a obecnie opiekuje się osobą starszą od siebie. I wówczas o. Pracz wspomniał o naszych 104. latach, my też jesteśmy taką „104-letnią staruszką”, która służy innym. I tak się składa, że na początku lipca będę uczestniczył w Chennai, w uroczystości nadania wyróżnień wybitnym osobom z gospodarki morskiej, które będzie nadawała indyjska Uczelnia AMET University i będę miał zaszczyt przewodniczyć tej ceremonii. Uczelnia indyjska ma 150 lat. Tydzień później w Chinach będę otwierał konferencję poświęconą technologii morskiej. Uczelnia chińska w Szanghaju ma 112 lat, czyli jest starsza od naszej Uczelni. A już w październiku tego roku w czasie konferencji IAMU w Massachusetts, w USA będziemy przyjmowali do Stowarzyszenia najstarszą uczelnię morską w Europie, uczelnię portugalską. Także drogi Ojcze Edwardzie, „wstrzelił się” Ojciec w przysłowiową dziesiątkę, ponieważ my, jako co prawda nie najstarsza Uczelnia, ale odgrywamy rolę pomocniczą wobec innych Uczelni na świecie.

Proszę Państwa!

W ciągu ostatniego półrocza nasze wysiłki zostały zauważone i docenione w kraju.

Decyzją Ministra Nauki z dnia 2 lutego 2024 roku Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, Dyrektor Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, został członkiem Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

W marcu tego roku Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz kolejny uhonorowany został Certyfikatem Akredytacyjnym 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Prestiżowy tytuł „Studia z przyszłością 2024” otrzymał kierunek Nawigacja (I stopnia). Wydział Nawigacyjny UMG otrzymał również dodatkowo statuetkę oraz Certyfikat Nadzwyczajny PROGRES ROKU.

W dniu 19 kwietniu za działalność na rzecz upowszechniania koncepcji zarządzania projakościowego w rejonie Pomorza Gdańskiego, Nagrodę Indywidualną im. prof. Romualda Kolmana otrzymał prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, kierownik Katedry Zarządzania Jakością na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest od 1997 roku wszystkim tym, którzy prezentują swoje zaangażowanie w zarządzanie jakością oparte na idei ciągłego doskonalenia, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju oraz dążą do poziomu najlepszych organizacji w Europie.

7 maja w Rezydencji Belweder w Warszawie wręczone zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie odznaczony został prof. dr hab. inż. Lech Murawski. Zaś Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla gospodarki morskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i wdrożeniowej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie odznaczony został, obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, prof. dr hab. inż., dr h.c. Janusz Mindykowski. Szanowni Profesorowie, przyjmijcie raz jeszcze serdeczne gratulacje od naszej społeczności akademickiej!

Cieszy nas również sukces jednego z naszych młodych naukowców - Pana inż. Łukasza Stolzmanna, który znalazł się w gronie laureatów VI edycji konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Praca pt. „Simulation environment in Python for selected safety measures in ship encounter situations” została nagrodzona w kategorii: Prace dyplomowe inżynierskie / licencjackie za rok 2023.

Proszę Państwa!

Niezmiernie cieszą mnie także sukcesy powołanego nieco ponad roku temu Centrum Transferu Technologii. W tym miejscu warto wspomnieć o pozyskanych przez Uczelnię patentach. W marcu tego roku Urząd Patentowy RP przyznał  na rzecz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prawo ochronne dla aplikacji mobilnej Dylla. Twórcami tego objętego ochroną rozwiązania, czyli wyglądu gotowego produktu tj. aplikacji mobilnej przeznaczonej do wspierania logistyki, nowoczesnej gospodarki magazynowej oraz kanałów dystrybucji w ramach kreowania zrównoważonych łańcuchów dostaw, są Pan dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG z Katedry Transportu z Wydziału Nawigacyjnego, Pani mgr inż. Weronika Ceynowa (aktualnie doktorantka w UMG) oraz Pan mgr inż. Piotr Wojtasik - byli studenci Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości wraz z Panem mgr. Łukaszem Ciskowskim. Także w marcu, przyznany został patent na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej modyfikowanej nanochitozanem, pianka poliuretanowa modyfikowana nanochitozanem otrzymywana tym sposobem i zastosowanie pianki poliuretanowej modyfikowanej nanochitozanem", którego twórczyniami są Pani dr hab. inż. Joanna Brzeska, prof. UMG oraz Pani mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości.

Szanowni Państwo!

14 marca „Dar Młodzieży” wyszedł w pierwszy tegoroczny rejs, rozpoczynając sezon żeglugowy 2024. Wczoraj nasza fregata, w ramach kolejnego już rejsu w tym roku, wypłynęła z Holandii w drogę powrotną do gdyńskiego portu, by już we wtorek, 25 czerwca, wyjść w kolejny rejs. Tym razem na pokładzie statku znajdą się studenci z Wydziału Nawigacyjnego, którzy w tym czasie odbędą dwumiesięczną praktykę.

Już dziś zapraszam Państwa na godz. 9:00 rano, by przyjść na Nabrzeże Pomorskie i pożegnać nasz „Dar Młodzieży” oraz wszystkich uczestników tej wyprawy. Z tego miejsca chciałbym także Państwa serdecznie zaprosić na „Dzień otwarty” „Daru Młodzieży”, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 czerwca w ramach obchodów Dni Morza w godz. 10:00-18:00. Tego dnia goście z zewnątrz  będą mogli również wziąć udział w pokazach w Planetarium im. A. Ledóchowskiego oraz przetestować swoje umiejętności na symulatorze radarowo-nawigacyjnym, który znajduje się na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu.

Od wielu miesięcy bezskutecznie szukam źródeł finansowania budowy następcy „Daru Młodzieży” naszej białej fregaty, najbardziej znanego ambasadora RP. Obecnych na dzisiejszej uroczystości gości proszę o wsparcie tego gigantycznego przedsięwzięcia. Nawiązując ponownie do mszy św., która odbyła się dzisiaj o godz. 9:00 w kościele Ojców Redemptorystów, w trakcie której głos zabierał ks. proboszcz parafii pw. Św. Rodziny z Gdyni Grabówka, gdzie życzył nam: zdrowia, zdrowia, zdrowa i jeszcze raz pieniędzy. I tak, potrzebujemy pieniędzy na budowę następcy „Daru Młodzieży.”  Przypomnę tylko, że kiedy powstawała nasza Uczelnia w 1920 roku już w planach był zakup statku szkolnego „Lwów”. Zatem od samego zarania Uczelnia była związana z żaglowcami, to jest najlepsza metoda szkolenia przyszłych adeptów zawodu marynarza. Na żaglowcu uczą się oni zawodu, nabierają pokory do żywiołu, do morza oraz uczą się wzajemnej współpracy. Będziemy nadal poszukiwać źródła finansowania. Najlepsze szkoły morskie na świecie posiadając żaglowce, a jest ich tylko 20 na świecie.

Niebawem do gdyńskiego portu powróci także nasz szkolny statek „Horyzont II”, który 4 czerwca wyszedł w rejs na Spitsbergen. Na statku tym nasi studenci odbywają praktyki morskie, a w ramach wyprawy na Spitsbergen „Horyzont II” pełni również funkcje zaopatrzeniowe, dostarczając zaopatrzenie dla stacji badawczych – żywność, paliwo, materiały niezbędne do funkcjonowania stacji oraz sprzęt badawczy. W czasie rejsu odbywa się także wymiana polarników z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, w tym odebranie i transport badaczy, którzy stacjonują w poszczególnych stacjach badawczych na Arktyce od roku.

W ostatnich tygodniach nasi żeglarze zdobyli także kolejne laury w krajowych i akademickich mistrzostwach Polski.

Proszę Państwa!

W ostatnim półroczu odbyły się także dwa bale w naszej Uczelni, tradycyjny Bal Morski oraz zorganizowany przez Parlament Studentów UMG Bal Studenta. Kolejny rok z rzędu odbył się także wspomniany już przeze wcześniej mnie Dzień Sportu. Wszystkie te wydarzenia niewątpliwie pozwalają nam nie tylko na chwilę oddechu, ale są też okazją do integracji naszej społeczności akademickiej w duchu zabawy czy rywalizacji sportowej.

W tym roku, co niezwykle mnie cieszy, Parlament Studentów UMG po raz pierwszy od pięciu lat powrócił do organizacji Delfinaliów, które dzięki wsparciu władz miasta Gdynia, były nie tylko świętem studentów Uczelni, ale także okazją do promowania naszego Uniwersytetu zwłaszcza wśród młodzieży spoza regionu, do której nie zawsze mamy sposobność dotrzeć z naszą ofertą na co dzień.

Szanowni Państwo!

W tym krótkim wystąpieniu z całą pewnością nie wymieniłem wszystkich naszych osiągnięć minionych ostatnich kilku miesięcy, ale o wszelkich bieżących sprawach związanych z życiem akademickim Uniwersytetu mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej. Swoistym kalendarium wydarzeń Uczelni jest także nasz kwartalnik „Uniwersytecki Kurier Morski”, z którym mogą się Państwo zapoznać już dzisiaj.

Drodzy Państwo!

Kończąc, pragnę raz jeszcze podziękować za przybycie na dzisiejszą uroczystość oraz pogratulować wszystkim, którzy za chwilę odbiorą nagrody, medale i dyplomy. Za Państwa wkład w rozwój naszej Alma Mater serdecznie dziękuję!

 

17 czerwca 2024 roku

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni