Udział Akademii Morskiej w Gdyni w tworzeniu Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe, Angola

Akademia Morska w Gdyni jest partnerem edukacyjnym i naukowym firmy Navimor Int., Sopot,  w projekcie budowy i tworzenia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Republice Angoli.

Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe będzie publiczną, wyższą uczelnią techniczną kształcącą inżynierów dla rybołówstwa i floty handlowej, jak również sektora przetwórstwa rybnego, badania zasobów wodnych i administracji morskiej. Przewiduje się, że studentami będą nie tylko obywatele Angoli, ale również innych krajów Afryki.   Akademia będzie przygotowana, aby docelowo kształcić 1500 studentów na studiach inżynierskich i licencjackich oraz będzie uprawniona do wydawania dyplomów morskich.

W I Etapie tego przedsięwzięcia w latach 2008-2010 AMG opracowała i dostarczyła koncepcję organizacyjną powstającej uczelni, plany działania uczelni od strony dydaktycznej i naukowej, jak również całości planów i programów studiów, wraz z podręcznikami do ćwiczeń laboratoryjnych. Dokumenty te przygotowane zostały w języku portugalskim dla 14 kierunków kształcenia na trzech wydziałach: rybołówstwa, przetwórstwa rybnego, eksploatacji zasobów wodnych.  

Kontynuując współpracę z firmą Navimor, Akademia Morska w Gdyni uczestniczy obecnie w II Etapie tworzenia Akademii w Angoli.  Bierze udział  między innymi w kształceniu kadr przyszłej uczelni, obejmującym 10 studentów angolskich na studiach magisterskich i 5 magistrów na studiach doktoranckich.  

Naukowcy polscy zatrudnieni przez Akademię przygotowują 28 specjalistycznych podręczników dla nowej uczelni (po dwa na każdy kierunek kształcenia).  Kadra AMG opracowuje również programy kształcenia i zestawy ćwiczeń zgodnie z konwencją STCW dla centrum ratownictwa morskiego, które jest jednym z głównych obiektów budowanej uczelni.  Pracownicy AMG uczestniczą w projektowaniu laboratoriów i opracowują listy specjalistycznego wyposażenia dostarczanego do Angoli  przez Navimor.

Zgodnie z ustaleniami kontraktowymi AMG i jej pracownicy będą także uczestniczyć w tworzeniu poszczególnych katedr i w uruchamianiu kształcenia na poszczególnych kierunkach Akademii w Angoli.   

Dalsze plany obejmują współpracę i patronat AMG nad  nowotworzoną uczelnią w Angoli między innymi w zakresie kształcenia kadr do pracy na morzu zgodnie ze standardami międzynarodowymi i na poziomie umożliwiającymi uzyskiwanie przez studentów angolskich odpowiednich certyfikatów administracji morskiej.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
04.03.2014