UMG na 20-leciu IAMU

W dniach od 29 października do 1 listopada 2019r. odbyło się 20 posiedzenie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (ang. International Association Maritime University – IAMU). Jubileuszowe zgromadzenie IAMU miało miejsce w Tokio, gdzie znajduje się sekretariat organizacji oraz siedziba Nippon Foundation – organizacji wspierającej IAMU.

Z okazji jubileuszu IAMU, na ręce Dyrektora Generalnego IAMU Pana Takeshi Nakazawy, Uniwersytet Morski w Gdyni przekazał list gratulacyjny oraz okolicznościowy, pamiątkowy medal.  

Uniwersytet Morski w Gdyni od 19 lat jest członkiem IAMU, aktywnie  uczestnicząc w pracach różnych organów tej organizacji. UMG kilkakrotnie przewodniczył różnym komisjom i zespołom IAMU, a  od przyszłego roku po raz kolejny, będzie odpowiadać za prace komisji do spraw akademickich.

Tegoroczne zgromadzenie członków IAMU rozpoczęło się od uroczystej sesji, w której udział wzięło 51 przedstawicieli różnych uczelni morskich, spośród 69 zrzeszonych w tym  stowarzyszeniu. Tematem tego posiedzenia, oprócz spraw statutowych, był dokument opracowany przez IAMU pt. „Global Maritime Professional” (dokument jest do pobrania ze strony https://iamu-edu.org/gmp/bok_form/), który stanowi wytyczne do programów kształcenia marynarzy i oficerów floty handlowej na międzynarodowym i groblanym rynku pracy.  Wytyczne oraz wskazane efekty uczenia zawarte w opracowaniu, zostały przygotowane odpowiednio do potrzeb przemysłu morskiego, z uwzględnieniem zmian w ścieżce kariery marynarza. Oficjalna ceremonia prezentacji tego opracowania odbyła się 23 lipca w siedzibie IMO, z udziałem pracowników akademickich uniwersytetów członkowskich IAMU, attaché morskiego IMO oraz przedstawicieli organizacji morskich w Londynie.

Coroczna konferencja IAMU, to również szereg  zaplanowanych posiedzeń sprawozdawczych. W tym  roku posiedzenia te miały charakter otarty dla wszystkich uczestników konferencji, a nie tylko oficjalnych reprezentantów poszczególnych uczelni. Jedno ze spotkań wiązało się z zatwierdzeniem projektów badawczych, które były  finansowane  w ramach  konkursów IAMU. W tym roku  decyzje   dotyczyły również dwóch projektów realizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni w roli lidera lub  partnera w projekcie, a które zakończyły się w tym roku. Inne posiedzenie dotyczyło przyjęcia do realizacji nowych projektów, w  tym przypadku dyskusja wiązała się z projektem realizowanym z udziałem naszej Uczelni, którym będzie kierował prof. Piotr Gnaciński z Wydziału Elektrycznego.

Poza sprawozdawczą częścią konferencji IAMU, odbyła się również część naukowa. W tym roku miała ona formę posterową, a wybrane referaty były dodatkowo prezentowane w formie wystąpienia ogólnego. W części naukowej  konferencji znalazły się również trzy  referaty, których autorami lub współautorami byli pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Konferencja IAMU to również część studencka, gdzie  studenci spotykają się i prezentują swoje prace oraz podejmują różne moderowane dyskusje. Spotkania te są  dla studentów również okazją do nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów. W tym roku Uniwersytet Morski w  Gdyni  reprezentowało dwoje  studentów z Wydziału Nawigacyjnego - Pani Gabriela Woś i Pan  Karol Rosołowski.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
29.11.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 29.11.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 29.11.2019